Sökning: "Håkan Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Håkan Svensson.

 1. 1. Säkerhetsarbetet vid en tingsrätt: en rättssociologisk studie av den lokala normbildningen för säkerheten vid Lunds tingsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Andrea Flack; [2015]
  Nyckelord :professionella normer; normanalys; Lunds tingsrätt; arbetsmiljö; säkerhetsarbete; trygghetsfrågor; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, a sign of success is education, hard work, and ultimately gainful employment. Being employed, however, sometimes carries a risk of being exposed to either physical and/or psychological violence. In judicial-related occupations, the risk of being exposed to such violence are higher than in others. LÄS MER

 2. 2. Remote Diagnostics of Heavy Trucks through Telematics

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Truls Shanwell; Håkan Svensson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonsdiagnostik blir mer och mer sofistikerad i takt med att antaletoch komplexiteten hos inbyggda fordonsdatorer växer. Datorstödd diagnos med hjälp av en PC som kör en diagnosapplikation är en nyckelfaktor inom reparation och underhåll. LÄS MER

 3. 3. Kolningkurs 2009-2010 vid SLU i Umeå

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Håkan Johansson; Carl Kling; Henrik Nises; Jonas Strandberg; Erik Sundström; Jonas Svensson; Erik Söderberg; Daniel Timblad; [2010]
  Nyckelord :kolning; kolmila; skogshistoria;

  Sammanfattning : Under 2009-2010 genomfördes en kurs i kolning med både teoretiska och praktiska inslag vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Kursen som omfattade 15 hp initierades av åtta intresserade elever från kurs 07/12; Håkan Johansson, Carl Kling, Henrik Nises, Jonas Strandberg, Erik Sundström, Jonas Svensson, Erik Söderberg, Daniel Timblad. LÄS MER

 4. 4. Reverse Takeover : A Back Door to the market

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Joel Svensson; Martin Thorstensson; Håkan Fältmars; [2008]
  Nyckelord :Acquisition; Going Public; Merger; Reverse Takeover; Förvärv; Börsnotering; Omvänt Förvärv; Sammanslagning;

  Sammanfattning : The access of capital and the high market growth has resulted in an increase in the quantity of companies going public in Sweden. Most companies go through with the initial public offering (IPO) process, but there has been an increase of companies that choose to go public through an alternative method. LÄS MER

 5. 5. Mobile Imaging: A Market Analysis : MBA-thesis i marketing

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :J Håkan Svensson; Fadi Abbas; [2008]
  Nyckelord :market analysis;

  Sammanfattning : Abstract Camera phones are moving into the rapid growth stage and they will rapidly be the most common image capture device in the world. Analysis agencies Gartner, ABI-Research and Future Image estimate that over 650 million camera phones were shipped in 2007 and that by the end of the decade there will be a global population of over one billion mobile imaging handsets -- more than double the number of digital still cameras (DSC). LÄS MER