Sökning: "Hållbar byggproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hållbar byggproduktion.

 1. 1. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER

 2. 2. Analys av mögelrisk när KL-trä används i klimatskalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Hiba Al Yaseen; Sara Shareef; [2019]
  Nyckelord :Byggfukt; CLT; KL-trä; Korslimmat trä; MRD; MRD-index; Mögelpåväxt; Uttorkning; Fukt; WUFI.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I boverkets rapport Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 framgår det att 600 000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025. Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande kan bidra till att möta behovet av nya och överkomliga bostäder av god kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Automatisering i byggproduktion : -Från teori till praktik

  M1-uppsats,

  Författare :Joel Samuelsson Pripp; Johan Bendz; [2018]
  Nyckelord :Automation; Construction; Sustainable Development; Efficiency; Time saving; Occupational injuries; Attitudes; Automation; Automatisering; Byggproduktion; Hållbar utveckling; Effektivitet; Tidsbesparing; Arbetsskador; Attityder;

  Sammanfattning : Purpose – The aim is to highlight the possibilities for implementing automation in construction and the consequences of this changed work method. A demarcation was carried out against the frame supplement process in construction production. To enable the purpose of the study to be answered, three problem questions have been formulated:  1. LÄS MER

 4. 4. Möjliga förbättringsåtgärder för en mer ekologiskt/miljömässigt hållbar byggproduktion. : Studie av ByggTema i Örebro AB:s aktiva miljöarbete i byggproduktionen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Building production; sustainability; energy use; waste.; Byggproduktion; hållbarhet; energianvändning; avfall.;

  Sammanfattning : Byggbranschen ställdes för en tid sedan inför utmaningen att bygga byggnader som var mer hållbara sett som en färdig produkt. Detta i form av en mindre energianvändning, mindre miljöpåverkande material med mera. Denna utveckling har gjort att byggproduktionen som fas, blivit en större del av byggbranschens miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Byggstandarder & Miljöcertifieringar – En fallstudie på LKF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Maja Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Svanen; FEBY12; Environmental Assessment; Sustainable Construction; Miljöcertifiering; Hållbart Byggande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Hur hållbart bygger LKF? Syfte: Att bidra till framtagandet av en ny, mer hållbar byggstandard. Metod: Litteraturstudie, intervjuer samt jämförelse mellan miljöcertifieringar och LKF:s byggstandard genom ett ”standardprojekt”. LÄS MER