Sökning: "Hållbar differentiering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Hållbar differentiering.

 1. 1. Det ligger i vårt DNA : En studie om vad hållbarhet som marknadsföringsstrategi innebär för delningsekonomiföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Minna Braconier; Anastasija Poprjaduhha; [2020]
  Nyckelord :delningsekonomi; hållbarhet; marknadsföringsstrategi; differentiering; varumärkespositionering; product levels; points of parity; points of difference;

  Sammanfattning : Intresset för delningsekonomi, en affärsmodell baserad på delning av resurser, har ökat i samhället de senaste åren. Denna presenteras ofta som hållbar i jämförelse med traditionellt ägandeskap. Däremot väljer vissa delningsekonomiföretag att inte använda hållbarhet i sin marknadsföringsstrategi. LÄS MER

 2. 2. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anton Castenberg; [2020]
  Nyckelord :urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Sammanfattning : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. LÄS MER

 3. 3. CSR och företags lönsamhet : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malkolm Larsson; Adam Wikensten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har vi alla ett stort ansvar, inte minst företag. Företags samhällsansvar, benämnt CSR, är idag en mycket viktig del i dagens stora utmaningar med hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2018]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Nyckelord :miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. LÄS MER