Sökning: "Hållbar försörjningskedja"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Hållbar försörjningskedja.

 1. 1. Sustainable Supplier Management : How can Telia Company develop the Sustainability Performance in their Supply Chain with a Supplier Code of Conduct?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alex Kaspo; [2021]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Sustainability; Supply Chain; Supplier; Supplier Code of Conduct; Telia Company; Kandidatexamensarbete; Hållbarhet; Försörjningskedja; Leverantör; Supplier Code of Conduct; Telia Company;

  Sammanfattning : Sustainability has become a strategic and high priority focus area in today’s society. Responsible Business is an important part of the work towards a sustainable society, and Telia Company is one of the companies that actively works to take that responsibility. LÄS MER

 2. 2. Returlogistik: Sträcker sig hållbarheten hela vägen tillbaka? : En kvalitativ studie om hållbar returlogistik i den svenska modebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Andersson; Sofia Grefve; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär försörjningskedja; Detaljhandel; E-handel; Fysisk butik; Försörjningskedja; Supply Chain; Modebranschen; Modeföretag; Returlogistik; TBL; Hållbar försörjningskedja;

  Sammanfattning : Modebranschen står inför stora utmaningar då de är en av de mest resursintensiva och mest förorenade branscherna. Samtidigt blir miljöhoten allt större vilket gör att modeföretagen måste ta ansvar som går i linje med de globala hållbarhetsmålen. LÄS MER

 3. 3. Långsiktigt hållbar utveckling inom nordisk skogsindustri : En kvalitativ studie av varuproducerande företag som använder sig av råvaran trä

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Jakobsson; Jennifer Stenmark; [2021]
  Nyckelord :Business sustainability; sustainable development; Nordic forestry; stakeholders; sustainability goals; value creation; Hållbart företagande; långsiktigt hållbar utveckling; nordisk skogsindustri; intressenter; hållbarhetsmål; värdeskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Diskussionen kring huruvida företag är hållbara och bidrar till en hållbar samhällsutveckling är mer aktuell än någonsin. Tidigare studier pekar på vikten av att uppnå ett företagande som går i linje med en långsiktigt hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Developing a SustainableSupply Chain for Waste Management : A Case Study of Lombok

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oscar Wiberg; Anton Östblom; [2020]
  Nyckelord :Waste management; sustainable; developing countries; Lombok; Indonesia; supply chain; investment; sustainability; plastic recycling; Avfallshantering; hållbar; hållbarhet; utvecklingsländer; Lombok; Indonesien; distributionskedja; investeringar; plaståtervinning;

  Sammanfattning : Lombok is an island in Indonesia located next to, and slightly smaller than Bali. The tropical island has the potential tobecome “the next Bali” in terms of tourism and is like many other developing countries, suffering from inadequate solid waste management, as of 2020 only managing 20% of its waste. LÄS MER

 5. 5. Logistik och hållbarhetsarbete

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Mattias Bachstätter; Michelle Jasinski; [2020]
  Nyckelord :intressentdialog; logistik; försörjningskedja; supply chain management; hållbar utveckling; hållbarhetsarbete; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är hållbarhetsarbete en viktig faktor i företagande. Företag och konsumenter är medvetna om att de måste leva hållbart för att erhålla en hållbar framtid. Inom hållbar utveckling brukar man tala om tre olika dimensioner vilket är ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. LÄS MER