Sökning: "Hållbar samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Hållbar samhällsplanering.

 1. 1. Fallet Lalandia: Ett exempel på hållbar destinationsutveckling? : En diskursanalys av hållbarhetsaspekter i ett samtida destinationsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Emma Danielsson; Nathalie Jensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable destination development; Tourism; Urban planning; Hållbar destinationsutveckling; Turism; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling ses idag som en viktig motor för regional tillväxt och utveckling. Trots detta råder en osäkerhet om vad det innebär i praktiken och det saknas en tydlig vägledning för hur destinationer kan utvecklas utan bekostnad på samhällsutvecklingen och den befintliga omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Collaboration for Sustainable Rural Development among public actors in Uppsala County

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotta Hallnäs; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable Rural Development; Collaboration; Public actors; Uppsala County.;

  Sammanfattning : Collaboration is increasingly seen as an important aspect for sustainable development and sustainability, both within academia as well as among practitioners. The very nature of many sustainability issues requires collaboration and in the Swedish context collaboration on a county level is deemed necessary for the achievement of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. LÄS MER

 3. 3. Den aktiva staden : En fallstudie över hur idrottsområden har integrerats i Stockholms nya stadsdelar 1950-2020

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Linn Axelson; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Samhällsplanering; Stockholm; Idrott; Fysisk aktivitet; Idrottsområden; Aktivitetsområden;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet anses viktigt för en hälsosam och välmående livsstil. Då stadens fysiska miljö har en stor inverka på hur invånarna använder och rör sig i staden, kan även stadens utformning påverka hur fysiskt aktiv befolkningen är. LÄS MER

 4. 4. Österåkers kommun : Beaktan av brottsförebyggande aspekter i Österåkers kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonatan Holm; Andreas Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Brottsförebyggande; brott; samhällsplanering; Österåkers kommun; beaktan på brott;

  Sammanfattning : För Österåkers kommun är det viktigt att trygghet råder. Det är ett återkommande tema i Översiktsplanen samt i de intervjuer med samhällsplanerare vi genomfört. Det är den sociala biten av brottsförebyggande aspekter som får störst utrymme. Österåker fokuserar mycket på i sin översiktsplan att kommunen vill upplevas tryggt. LÄS MER

 5. 5. Fysisk planering som främjar hållbart beteende : En studie om hur samhällsplanering kan främja hållbart beteende i Nyhamnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; hållbart beteende; fysisk planering; backcasting; Nyhamnen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att granska om den fysiska planeringen i Nyhamnen kan leda till en hållbar stadsutveckling, genom att undersöka huruvida kommunen planerar för att upprätthålla ett hållbart beteende hos invånarna. Undersökningen ägde rum med hjälp av metoderna backcasting och dokumentanalys av Nyhamnens officiella dokument. LÄS MER