Sökning: "Hållbar sanitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Hållbar sanitet.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 2. 2. En studie i vattenrening med elektrokoagulation : Koaguleringsförmågan hos utvalda föreningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Axel Wieslander Jansson; [2019]
  Nyckelord :vattenrening; elektrokemi; elektrokoagulation; organiska föreningar;

  Sammanfattning : Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 4. 4. A review on hydrological modelling tools for Nexus assessment : A comparative study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Brännström; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modelling tool; computer-based models; MIKE SHE; SWAT;

  Sammanfattning : The natural movement of water is known as the hydrological cycle. Many different factors affect the hydrological cycle and the availability of freshwater. The availability of freshwater is essential for many human activities. LÄS MER

 5. 5. Assessing individual water and sanitation insecurity : A novel tool to track universal access, the case of Mukuru informal settlements in Nairobi.

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Adriana Lucia Soto Trujillo; [2018]
  Nyckelord :SDG 6 monitoring; water and sanitation insecurity; informal settlements;

  Sammanfattning : Securing universal, safe, inclusive and affordable water and sanitation services, as targeted by SDG 6, is a challenge for urban settings. Particularly in informal settlements of Mukuru, Nairobi, were its crowded population, insecure land tenure and location in areas prone to environmental hazards places their inhabitants at greater risk of water and sanitation insecurity. LÄS MER