Sökning: "Hållbar strategisk inriktning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hållbar strategisk inriktning.

 1. 1. Hållbar verksamhetsstyrning : En fallstudie på hur företag med skilda fundament till att arbeta hållbart anpassar dess verksamhetsstyrning därefter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Nilsson; Therese Boberg; [2019]
  Nyckelord :Sustainable management control; Sustainability Control System as a Package; Sustainable strategic direction; Strategic sustainable consideration; Sustainable underlying reasons; Hållbar verksamhetsstyrning; Sustainability Control System as a Package; Hållbar strategisk inriktning; Strategiskt övervägande avseende hållbarhet; Hållbara fundament;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Som följd av samhällets ökade medvetenhet avseende hållbarhet står näringslivet inför utmaningar av att möta de förändrade förhållandena, som externa och interna drivkrafter bidragit till, för att bibehålla en etablerad marknadsposition. Dessa utmaningar reflekteras även i företags förmågor att inkludera hållbarhet inom verksamhetsstyrningens komponenter, vilket ramverk som “Sustainability Control System as a Package” ämnar att underlätta. LÄS MER

 2. 2. IFS ur ett strategiskt perspektiv - En fallstudie

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christin Reisne; Katarina Johansson; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund:IFS har genom åren prioriterat tillväxt framför lönsamhet. Företaget har nu hamnat i en besvärlig ekonomisk situation som en följd av ständiga förluster och negativa kassaflöden. LÄS MER

 3. 3. Corporate Citizenship : Företaget som den goda medborgaren

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Berglöf; Andreas Bielkhammar; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Corporate Citizenship; strategi; företagets ansvar; intressenter; Pia Lindell; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagens roll i samhället håller på att förändras. En möjlighet för företag att bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar: ekonomiskt, socialt och ekologiskt kan uppnås genom Corporate Citizenship – företaget som den goda medborgaren. LÄS MER