Sökning: "Hållbara inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Hållbara inköp.

 1. 1. Ridsportens konsumenters köpprocess av hästtäcken och ridbyxor : en studie om hållbarhet inom ridsporten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Karlsson; Elin Wilck; Nathalie Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Equestrian; Textiles; Sustainability; Purchasing Process; Consumer Behaviour; Ridsport; Textilier; Hållbarhet; Köpprocessen; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige och domineras av en modeintresserad målgrupp, då majoriteten av utövarna är kvinnor. Två centrala produkter inom ridsporten är ridbyxor och hästtäcken, och är en stor del av konsumenternas inköp. LÄS MER

 2. 2. Miljöetiska perspektiv på offentlig upphandling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Anderson; [2020]
  Nyckelord :sustainable purchases; sustainable public procurement; environmental ethics; evaluate sustainability in purchasing; sustainable development goals; public procurement shall solve societal problems; agenda 2030; Hållbara inköp; hållbar inköpsetik; miljöetik; offentlig upphandling; agenda 2030; SDG; globala mål; globala hållbarhetsmål;

  Sammanfattning : There are directives for how public procurement should be conducted, in terms of quality,price, non-discrimination, transparency, equal treatment, reasonable requirements and how environmental, social and labor law considerations should be taken into account. Public procurement must also solve societal problems with the aim of achieving the global goals, but despite these guidelines, environmental ethical problems still remain for how a purchaser should prioritize and evaluate between the social, ecological and economic responsibility in public procurement. LÄS MER

 3. 3. Hur man genom design kan skapa ett hållbart beteende hos läkemdelskonsumenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emma Hellkvist; [2020]
  Nyckelord :design for sustainable behaviour; pharmaceutical consumtion; sustainable behaviour; discarded pharmaceuticals; design för hållbart beteende; läkemedelskonsumtion; hållbart beteende; läkemedelskassation;

  Sammanfattning : A large amount of pharmaceuticals are discarded by the public every year and a lot are flushed down the drain or disposed of in household garbage. This leads to negative effects on the environment, animals and humans. The negative effects on the environment are also the result of the pharmaceutical substances that are flushed out in manufacturing. LÄS MER

 4. 4. MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBESLUT BLAND SVENSKA RESTAURANGER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Felder; Petter Svarén; [2020]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Restaurang; Matsvinn; Sverige; Hållbara inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund Ökande befolkningstillväxt och konsumtion inverkar negativt på miljö och naturresurser vilket medför att konsumenter blir mer medvetna om kollektiva klimateffekter. Livsmedelsindustrin står för stor miljöpåverkan och om de förenta nationernas klimatmål ska kunna uppfyllas före 2030 behöver restauranger, liksom andra verksamheter, medverka och styra sin bransch mot en hållbar riktning och arbeta preventivt för att undvika att skapa negativa framtida samhällsförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Avståndstagande från Black Friday

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Corlihne Carlsson; Femke Voortman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar marknadskommunikation; Black Friday; överkonsumtion; avståndstagande; sociala medier; aktivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är viktig för samhället, företag och individen, vilket leder till att en motreaktion till shoppingdagen Black Friday växer och allt fler företag tar ett avståndstagande från överkonsumtion. Därmed ämnade studien till att undersöka hur företags avståndstagande från Black Friday kopplas till hållbar marknadskommunikation, och hur dessa avståndstaganden påverkas av grafiska tecken. LÄS MER