Sökning: "Hållbara inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Hållbara inköp.

 1. 1. Hållbart Inköp : En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Andreasson; Emilia Bofacher; [2019]
  Nyckelord :Inköp; Hållbar försörjningskedja; CSR;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. LÄS MER

 2. 2. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Love Silow; [2019]
  Nyckelord :mat; restauranger; kockar; Malmö; platsanknytning; identitet; hållbara städer; urbana matlandskap;

  Sammanfattning : I denna text kommer det argumenteras att restauranger och kockar via sitt dagliga arbete bidrar med kunskap och erbjuder centrala platser för utvecklingen av urbana matlandskap. Argumentationen bygger på en fallstudie och analys av fyra restauranger i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Assessing the supplier selection problem for raw materials of different strategic importance. : Case study of a lithium-ion battery manufacturer in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Manuel Palacios; Bill Thernström; [2019]
  Nyckelord :Analytical Hierarchy Process; Supplier selection; Purchasing; Lithium-ion batteries;

  Sammanfattning : Many sectors and industries are being pushed by policymakers and consumers towards an industrial transformation to become more sustainable. This in order to reduce the negative impact on the environment caused by the emissions of toxic substances and greenhouse gases, as well to promote more efficient use of resources. LÄS MER

 4. 4. Vad kostar din soffa? : En studie på hur hållbara inköpsprocesser kan utvecklas inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexandra Ljungqvist; Natalie Larsson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Agenda 2030; hållbar konsumtion och produktion; socialt ansvarstagande; miljömässigt ansvarstagande; hållbara inköp; hållbarhetsmärkningar; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I dagsläget är det inte helt självklart hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utformas och implementeras i företag. Att utveckla hållbara inköpsprocesser är dock viktigt för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet. LÄS MER

 5. 5. En  modell för hållbara inköp : Hur bör inköpare granska sina leverantörer för att nå de globala målen?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Etik

  Författare :Pia Anderson; [2019]
  Nyckelord :review suppliers sustainabuílity; sustainability; sustaianble development goals; Aristotelian; Kantian; CSR pyramid; sustainable purchasing; sustainable suppliers; review corporate sustainability work; inköpare granskar leverantörer; hållbarhet; sustaianble development goals; aristotelisk; kantiansk; CSR pyramiden; hållbara inköp; hållbara leverantörer; granska företags hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to lay the foundations for a model in the form of a question battery that can help buyers compare the sustainability responsibilities of different suppliers, so that the buyer can choose the supplier that contributes most to the Sustainable Development Goals (SDG). The model is designed as a question battery to enable the buyer to ask more comprehensive questions to the various suppliers regarding social, ecological and economic sustainability than they do today. LÄS MER