Sökning: "Hållbara transporter"

Visar resultat 21 - 25 av 91 uppsatser innehållade orden Hållbara transporter.

 1. 21. Hållbart resande i socialt utsatta områden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Hansson; [2018]
  Nyckelord :sustainable transportation planning; climate change; travel habits; attitudes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Road transportation is a large source of greenhouse gas emissions and contributor to climate change. To reduce the negative environmental impact from road transportation, the use of cars as a mode of transport should be reduced. This can be done by changed travel habits and sustainable transport planning. LÄS MER

 2. 22. Utvärdering av åtgärder för minskad energianvändning för PostNord Sveriges transporter i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Erik Holmberg; Niklas Simm; [2018]
  Nyckelord :Transporter; Lag om energikartläggning; energianvändning; miljölogistik; PostNord;

  Sammanfattning : År 2014 utfärdades Lag om energikartläggning i stora företag(SFS 2014:266). Lagen syftar till att minska stora företags miljöpåverkan genom att främja minskat energianvändande. LÄS MER

 3. 23. Pakettransporter på vatten - en väg framåt? - En analys av förutsättningar, flöden och kostnader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Bergling; Daniel Koren Rooseveltsson; [2017-08-17]
  Nyckelord :Urbana vattenvägar; urbana godstransporter; stadslogistik; konsolidering; samlastning; multimodalitet; modalt skifte; hållbara transporter;

  Sammanfattning : BakgrundUrbanisering och allt större förtätning leder till ökade godsvolymer och utmaningar för städersinfrastruktur. Med negativa externaliteter som trängsel och utsläpp står stadslogistiken införbehov av förändring. LÄS MER

 4. 24. Vägen mot hållbara urbana transporter - Renovas möjlighet att använda Göteborgs kanaler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Robért; Casper Wallin; [2017-08-17]
  Nyckelord :Urbana godstransporter; urbana vattenvägar; avfallshantering; omställning av transportsystem;

  Sammanfattning : Denna uppsats lägger sin grund i en ökande urbanisering. Som resultat av denna urbanisering har en ökning av de urbana godstransporterna skett, det medför negativa effekter för både företag och samhälle. En omställning till andra transportslag än vägtransporter ger en teoretisk minskning av dessa konsekvenser. LÄS MER

 5. 25. Transport av styckegods på järnväg: en utredande studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Linnea Häggblom; Mikael Norman; [2017]
  Nyckelord :Intermodal terminal; dry port; break-bulk cargo; rational choice theory; benchmark; Intermodal kombiterminal; torrhamn; styckegods; rationella val teori; benchmark;

  Sammanfattning : In today´s society large quantities of goods are shipped both domestic in Sweden as well as across borders. The increasing flow of goods require higher demands on the capacity of the infrastructure and at the same time think and act for a sustainable environment. LÄS MER