Sökning: "Hållbarhet dimension"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Hållbarhet dimension.

 1. 1. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens bidrag till hållbarhet inom jordbruk : En fallstudie om hur tillämpningar av digitalisering inom jordbruk kan bidra till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fatanhe Hasani; Mohammad Ali Mohammadi; [2022]
  Nyckelord :Digitalisation; Sustainability dimension; Digital tools; Agriculture; Digitalisering; Hållbarhet dimension; Digitala verktyg; Jordbruk;

  Sammanfattning :  Digitalisation developing rapidly in agriculture and the image of a digitalised agriculture often describes an idealized future. Digitalisation should be used to achieve sustainability in agriculture. Few studies have an in-depth analysis that considers all three dimensions of sustainability in the context of digitalisation. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling inom NPI-process : fokus på koldioxidutsläpp och CSR

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sahar Jorat Hashemi; Jessica Popiel; Felix Rönn; [2022]
  Nyckelord :NPI; carbon dioxide emissions; sustainability; CSR; transportation; NPI; hållbarhet; koldioxidutsläpp; CSR; transport;

  Sammanfattning : I dagsläget står industrier för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp när det kommer till koldioxidutsläpp. I samband med koldioxidutsläppen från industrin tillkommer utsläpp från samtliga transporter. Ericsson har som mål att gemensamt bli CO2-neutrala inom år 2030 för att vidare ha noll koldioxidutsläpp år 2040. LÄS MER

 4. 4. ESG-betygets validitet och förmåga att representera brister i företagens ansvarstagande för hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Berglund; Elin Nyström; [2022]
  Nyckelord :ESG Score; CSR; social dimension; controversies; stakeholder theory; legitimacy theory; ESG-betyg; CSR; sociala dimensionen; kontroverser; legitimitetsteorin; intressentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Pålitliga ESG-betyg är en förutsättning för bedömning av företagens hållbarhetsarbete. Forskare har ifrågasatt betygens validitet, vilket lett till en ny ESG-metodologi, där kontroverser används som en proxy för bristande ansvarstagande. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans för ett hållbart arbetsliv : Ett förslag på en utvärderingsmodell som mäter individens utveckling mot ett hållbart arbetslivEn studie av iManagements arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ximena Samuelsson-Allendes; Charlott Lundberg; [2022]
  Nyckelord :effectiveness; sustainable working life; total quality management; Språngbrädan; effektivitet; hållbart arbetsliv; offensiv kvalitetsutveckling; Språngbrädan;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to present a proposal of an evaluation model that can be used by organizations to measure individuals' development towards a sustainable working life. The study is supported by studies of the organization iManagement, which trains individuals in selfleadership on behalf of both national and international organizations. LÄS MER