Sökning: "Hållbarhetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 550 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetsarbete.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapporteringens effekter för flygbranschen : en fallstudie av Swedavias hållbarhetsrapportermellan 2017 och 2019

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :David Hartman; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; Triple Bottom Line; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Att arbete utefter en hållbar utveckling ställer höga krav på organisationsledningar – de behöver arbeta utefter Brundtland-rapportens definition av hållbar utveckling, samtidigt som de tillfredsställer organisationens intressenters behov. Det har lett till att organisationer sätter tydliga mål, prioriterar hållbarhetsarbetet och tar generellt ett större ansvar över dess påverkan. LÄS MER

 3. 3. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Speglar värderingen av företags hållbarhetsarbete verkligheten? : En kvantitativ studie av 2 332 publika bolag med G-betyg och involveringen i bolagsstyrningsskandaler.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hedenström; Jael Sollid; [2021]
  Nyckelord :ESG; G score; Corporate governance controversies; Sustainability; Sustainability report; Legitimacy Theory; ESG; G-betyg; Bolagsstyrningsskandaler; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning :  Syfte: Medvetenheten om hållbarhetsfrågor har ökat allt mer bl.a. i samband med avslöjande av olika hållbarhetsskandaler. LÄS MER

 5. 5. Green Is the New Black : En kvantitativ enkätundersökning avsambanden mellan konsumenters hållbarhetstänk och deras attityd till hållbar marknadskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Anna Richardsdotter; Kajsa Skirhammar; [2021]
  Nyckelord :Sustainable marketing communication; attitudes; sustainable consumption; greenwashing; Hållbar marknadskommunikation; attityder; hållbar konsumtion; greenwashing;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar undersöka generella samband mellan konsumenters hållbarhetstänk och deras attityd till hållbar marknadskommunikation. Studiens syfte är att undersöka konsumenters attityd till hållbar marknadskommunikation och huruvida konsumenter själva efterlever de krav vid konsumtion som de ställer på företagen inom hållbarhet. LÄS MER