Sökning: "Hållbarhetsavdelningen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetsavdelningen.

 1. 1. Företag och hållbarhetschefen - vilken funktion har de globala målen och Agenda 2030?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bratic; Caroline Ferning; [2018-06-29]
  Nyckelord :Globala hållbarhetsmålen; Hållbarhetschef; Globala målen; Hållbarhetsavdelningen; Hållbar utveckling; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför stora globala utmaningar. Koldioxidutsläppen förväntas öka och ekosystem och dess tjänster är hotade på grund av överexploatering till följd av mänsklig påverkan, vilket i sin tur leder till ökad fattigdom. LÄS MER

 2. 2. Integrating sustainability aspects into the business development processes of Hemfrid

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Adam Engström; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Business development; SDGs; Sustainability model; Environmental sustainability; Economic sustainability; Social sustainability;

  Sammanfattning : Sustainability is becoming more of a strategic tool in many companies today and will become even more important in the future. Hemfrid is today looking at many new business areas and has realized the importance of including sustainability in its new businesses. LÄS MER