Sökning: "Hållbarhetsidéer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hållbarhetsidéer.

  1. 1. VARFÖR FÅR FÖRÄNDRINGSARBETE INTE FÄSTE? En kritisk studie över Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Amelia Månsson; [2021-06-11]
    Nyckelord :Planerad förändring; Översättning; Kritisk reflektion; Världskulturmuseerna; Hållbarhetsidéer;

    Sammanfattning : Organisationsförändring är en av de mest utforskade delarna inom organisationsforskningen. Idag finns det tusentals modeller och anvisningar om hur en framgångsrik förändring genomförs. Trots detta beräknas tre fjärdedelar av alla förändringsförsök inte uppnå de ursprungliga målen med förändringen, de får helt enkelt inte fäste. LÄS MER