Sökning: "Hållbarhetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetsperspektiv.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. Konsumenter av framtidens mat: En kvalitativ studie om barns uppfattning kring hållbar matkonsumtion.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emmili Ali Yoshiguchi; Beatrice Strid; [2021-08-30]
  Nyckelord :Fenomenografi; Hållbarhetsperspektiv; Matvana; Socioekonomisk bakgrund; Årskurs 1;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är idag ett högst aktuellt ämnet och maten som konsumeras har stor påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Idag finns det forskning som påvisar att socioekonomisk bakgrund påverkar familjers matvanor, däremot finns det lite beforskat om huruvida socioekonomisk bakgrund påverkar uppfattningen om hållbar matkonsumtion, som att äta mer vegetabilier, begränsa köttkonsumtion och välja mer närproducerade alternativ. LÄS MER

 3. 3. Införandet av EU:s gröna Taxonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Filip Olsén; Tim Pajunen; [2021-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet har länge varit något som företag tagit sig friheten att tolka fritt. Med införandet av EU:s Taxonomi finns förhoppningen att tolkningsutrymmet ska upphöra och att både investerare och andra intressenter ska få en tydligare bild av hur företag arbetar i ett hållbarhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Fult trä : Om den estetiska värderingen av materialet trä

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Noble deciduous trees; Wood; Critical design; Design activism; Aesthetic values; Furniture manufacturing; Hållbar utveckling; ädla lövträd; Trä; Kritisk design; Designaktivism; Estetiska värderingar; Möbeltillverkning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de estetiska värderingarna av materialet trä i möbelproduktion och hur det påverkar materialåtgången. Tidigare forskning har främst undersökt träslaget furu och det estetiska urvalet som händer redan i träproduktion. LÄS MER

 5. 5. Citylogistikens komplexitet - En kvalitativ studie om hur samarbete fungerar inom citylogistik där flera olika aktörer verkar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Henrik Christiansson; Pontus Ekdahl; [2021]
  Nyckelord :samarbete; partnerskap; komplexitet; integration; intressenter inom citylogistik; stadens utmaningar; ömsesidigt beroende.; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fler människor tenderar ständigt att bosätta sig i städer samtidigt som handelsvaror och transporter ökar. Det innebär utmaningar i att utforma en citylogistik som ska hantera ökningen på den komprimerade ytan som staden erbjuder. LÄS MER