Sökning: "Hållbarhetsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetsperspektiv.

 1. 1. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 2. 2. Vattenförlossning : Barnmorskans upplevelse av att bistå vid vattenförlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Stjärneblad; Gemma Turley Eliasson; [2022]
  Nyckelord :vattenförlossning; barnmorska; upplevelse; förlossningssätt; barnmorskesätt;

  Sammanfattning : Barnets kropp framföds helt under vattenytan, detta är definitionen av vattenförlossning och är mer vanligt förekommande i andra delar av världen än i Sverige. Efter en avrådan från att föda i vatten utgiven av Socialstyrelsen under tidigt 90-tal upphörde majoriteten av svenska förlossningskliniker att erbjuda förlossningssättet. LÄS MER

 3. 3. "Vi måste panta mera" : En kvalitativ retorisk analys av Pantameras reklamfilmer ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Ljunggren; Amelie Marklind; [2022]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; rhetoric; image rhetoric; sustainability; Pantamera; celebrity advertising; Kvalitativ innehållsanalys; retorik; bildretorik; hållbarhet; Pantamera; kändisreklam;

  Sammanfattning : Världen står idag inför en hållbarhetskris och medlemsländerna i Förenta nationerna, FN, har accepterat Agenda 2030 och de Globala målen. Det innebär ett hållbarhetsarbete på många olika plan, där målet bland annat är att klimatkrisen ska vara löst senast år 2030. LÄS MER

 4. 4. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : Ett social hållbart samhälle är en viktig grundsten i att invånarna känner sig trygga och säkra i den offentliga miljön. En trygg invånare har dessutom ofta en bättre både mental och fysisk hälsa, och utifrån de aspekterna är en socialt hållbar miljö av stor vikt i den fysiska planeringen. LÄS MER

 5. 5. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Inom regeringssatsningen för Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden genomfördes ett antal projekt där marknadsföringskampanjen The 72 Hour Cabin ingick. Kampanjen utspelades under 2017 på en platslös ö som valdes utifrån att den låg enskilt till. LÄS MER