Sökning: "Hållbarhetsprestanda"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetsprestanda.

 1. 1. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 2. 2. Sol, vind och vatten, höga avkastningar och miljökrav : En undersökning om hur Refinitivs Environmental Pillar betyg påverkar aktiens avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Gelfgren; August Thimrén; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability performance; OMXS30; Total stock return; Fama-French three factor model; ESG; Hållbarhetsprestanda; OMXS30; Aktieavkastning; Fama-French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat fokus på hållbarhet på grund av miljömässiga utmaningar vi som global gemenskap ställs inför, såsom klimatuppvärmning. Det har dock funnits en brist på ekonomiska incitament att åtgärda detta. LÄS MER

 3. 3. Institutionella investerares preferenser för ES-kriterier : En kvantitativ studie inom området företagsekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Melisa Tatarevic; Alexandra Berg Nordström; [2022]
  Nyckelord :Sustainability performance; ESG Score; Corporate Social Responsibility CSR ; Social Responsibility Investments SRI ; Institutional investors; Environmental and social performance; Hållbarhetsprestanda; ESG-betyg; Företagens sociala ansvar CSR ; Socialt ansvarsfulla investeringar SRI ; Institutionella investerare; Miljö- och social prestanda;

  Sammanfattning : Titel: Institutionella investerares preferenser för ES-kriterier Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Melisa Tatarevic och Alexandra Berg Nordström Handledare: Jan Svanberg Datum: 2022 - Januari Syfte: Intressenternas ökade behov av insyn i miljö-, sociala- och styrningsfrågor har givit stor vikttill hållbarhetsrapportering världen över. Denna studie syftar till att undersöka huruvidainstitutionellt ägande beror av ES-kriterier och ger nytt ljus åt forskningen med fokus på bådepositiva och negativa aspekter av ES-kriterier. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Product Development and Sourcing

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Shreyas Bharadwaj; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : From product development to supply chain there is conventionally a great focus on improving product performance, decreasing time to market and reducing costs. In order to develop and source a sustainable product, many other aspects need to be included and evaluated. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Supplier Management : How can Telia Company develop the Sustainability Performance in their Supply Chain with a Supplier Code of Conduct?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alex Kaspo; [2021]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Sustainability; Supply Chain; Supplier; Supplier Code of Conduct; Telia Company; Kandidatexamensarbete; Hållbarhet; Försörjningskedja; Leverantör; Supplier Code of Conduct; Telia Company;

  Sammanfattning : Sustainability has become a strategic and high priority focus area in today’s society. Responsible Business is an important part of the work towards a sustainable society, and Telia Company is one of the companies that actively works to take that responsibility. LÄS MER