Sökning: "Hållbarhetsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetsstyrning.

 1. 1. Hållbarhetsstyrning inom kommuner : En flerfallstudie av fyra kommuners arbete mot Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Grubbström; Hugo San José; [2022]
  Nyckelord :Performance Management; Performance Measurements; Agenda 2030; Sustainability; Municipality; Prestationsstyrning; Prestationsmått; Agenda 2030; Hållbarhetsarbete; Kommun;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling är en högaktuell och väsentlig del för den gemensamma framtiden. I Sverige är den kommunala sektorn en av de främsta aktörerna för dess uppfyllelse. Genom appliceringen av Agenda 2030 inom prestationsstyrningen möjliggörs prioritering och utvärdering av de kommunala hållbarhets insatserna. LÄS MER

 2. 2. Organiseringsprocessen av livsmedelsbutikers hållbarhetsarbete : -En kvalitativ studie om ekologisk hållbarhet och internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Ljungberg; Nykvist Michaela; [2022]
  Nyckelord :Organization; CSR; ecological sustainability; internal communication; sustainability management; Organisering; CSR; ekologisk hållbarhet; internkommunikation; hållbarhetsstyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Företag har idag ett större krav på sig att värna om miljön eftersom produktion och konsumtion står för en stor del växtgasutsläpp. Ledning och chefer behöver därför organisera sitt hållbarhetsarbete över hela verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsstyrning i Addtech AB En fallstudie av SMCS i ett förvärvande koncernföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Calle Bygdèn; Carl Buske; Lucas Fassl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsstyrning : En kvalitativ studie av styrpaket i stora företag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alex Forsström; Fredrik Karlsson; [2022]
  Nyckelord :sustainability; management control systems; control package; stakeholder theory; corporate social responsibility; hållbarhet; styrsystem; styrpaket; intressentteori; företags samhällsansvar;

  Sammanfattning : Den ökade oron för olika miljö- och samhällsrisker i kombination medföretagsskandaler har medfört ett ökat intresse för företagens sociala ansvar. Ettsamhällsansvar har därmed blivit en ny nödvändighet för företag, där företagbland annat förväntas arbeta mot och hantera hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsstyrning i bygg- och fastighetsbranschen : En studie om hur företag i bygg- och fastighetsbranschen använder hållbarhetsstyrning för att skapa hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nellie Larsson; Miranda Jönsson; Frida Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability management; Sustainable development; Construction and real estate industry; Control systems; Levers of control; Belief systems; Boundary systems; Diagnostic control systems; Interactive control systems; Hållbarhetsstyrning; Hållbar utveckling; Bygg- och fastighetsbranschen; Styrmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag ställs det allt högre krav på företag att arbeta med hållbar utveckling och att integrera alla delar av hållbarhet; sociala, miljömässiga och ekonomiska för att överleva på lång sikt. Företag inom bygg- och fastighetsbranschen står inför flera utmaningar när det kommer till hållbarhet och det är av stor betydelse för dem att utveckla sitt arbete med hållbar utveckling. LÄS MER