Sökning: "Hållbart byggande"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade orden Hållbart byggande.

 1. 1. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 2. 2. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 3. 3. Klimatdeklarationer : Hur kan de integreras i ett småhusföretags projekteringsprocess?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Frida Lind Merrill; [2020]
  Nyckelord :Klimatdeklaration; LCA; livscykelanalys; småhusföretag;

  Sammanfattning : Den senaste tioårsperioden har varit den varmaste som uppmätts så långt tillbaka som det finns tillförlitliga mätdata över den globala medeltemperaturen. Sverige vill vara ett ledande land i det globala arbetet med att nå Parisavtalets mål om att den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5°C. LÄS MER

 4. 4. Uppvärmda vägar i stadsmiljö jämfört med traditionell snöröjning : En studie över var i centrala Östersund framkomligheten kan förbättras med uppvärmda vägar och om det kan medföra en kostnadsbesparing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Rickard Kåhre; [2020]
  Nyckelord :Uppvärmda vägar; markvärme; snöröjning; framkomlighet; vinterväghållning; fjärrvärme; halkbekämpning;

  Sammanfattning : Det finns flera tillfällen där stadsbussarna i Östersund ställts in de senaste åren på grund av bristande framkomlighet påverkat av halka. Med kommande klimatförändringar och därmed extremare väder kommer krav på halkbekämpning, för att bibehålla eller öka framkomligheten, att öka mer och mer. LÄS MER

 5. 5. Climate policies and the progress towards the 2030 Climate & Energy Goals in Northern and Western Europe

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Griet Verhaeghe; [2020]
  Nyckelord :2030 Climate and Energy Goals; policy-mix; national policies;

  Sammanfattning : Climate change has been a topic of growing interest and importance during recent times. Since early on, the European Union has profiled itself as a leader in the fight against climate change by developing a comprehensive climate strategy. LÄS MER