Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 2. 2. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 3. 3. Climate policies and the progress towards the 2030 Climate & Energy Goals in Northern and Western Europe

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Griet Verhaeghe; [2020]
  Nyckelord :2030 Climate and Energy Goals; policy-mix; national policies;

  Sammanfattning : Climate change has been a topic of growing interest and importance during recent times. Since early on, the European Union has profiled itself as a leader in the fight against climate change by developing a comprehensive climate strategy. LÄS MER

 4. 4. A fossil-free Sweden in 2050, and the impact on Swedish emissions : A consumption-based scenarios approach

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Chris Celis; [2020]
  Nyckelord :Consumption-based emissions; Sweden; emission scenarios;

  Sammanfattning : Sweden has the goal to reduce greenhouse gas emissions without increasing emissions abroad. This study uses consumption-based emissions data from the PRINCE-project to show where emissions from Swedish consumption take place and how large the share of fossil fuel emissions is. LÄS MER

 5. 5. Mapping Connectivity in the Swedish Agricultural Landscape

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :William Franzén; [2020]
  Nyckelord :; GIS; Circuitscape; Structural Connectivity; Agriculture; Landscape; Perennialization; Land use;

  Sammanfattning : The changes that Swedish agriculture has undergone during the 20th century has resulted in strongly increased productivity, but at the cost of more intensive environmental impacts. One of these is loss of biodiversity, which is driven by, e.g., usage of pesticides and loss and fragmentation of habitats. LÄS MER