Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 3. 3. How can Ecosystem Services be implemented in local Climate Adaptation? : A case study of Arjeplog

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Jenny Boltemo Edholm; [2019]
  Nyckelord :ecosystem-based adaptation; ecosystem services; local planning; resilience; climate change;

  Sammanfattning : Ecosystem services are essential for human climate adaptation. As climate change is a direct driver of change for ecosystem service provisioning, it is of importance to care for our ecosystems to be able to cope with future challenges. Local governance has a central role in climate adaptation due to its responsibility in physical planning. LÄS MER

 4. 4. Hållbart boende : Värdesättning och betalningsvilja för miljöcertifierad bostad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Calderon; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbart byggande; hållbart samhällsbyggande; hållbart boende; betalningsvilja; boendes miljöpåverkan; miljöcertifierade bostäder; miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad; Svanen; FEBY18; PHI;

  Sammanfattning : I bygg- och fastighetssektorn används en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning till byggnader. EU-kommissionen har infört att alla nyproducerade byggnader ska vara nära nollenergibyggnader till den 31 december 2020. LÄS MER

 5. 5. Beställarnas drivkrafter till hållbart byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Damm; Amelie Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gröna sidoanbud; sidoanbud; gröna alternativa anbud; hållbart byggande; grön upphandling; drivkrafter; LCA Green alternative tender; alternative tender; sustainable construction; green procurement; incentives; LCA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att förstå de drivkrafter och hinder som finns för att bygga mer hållbart samt hur entreprenören kan använda drivkrafterna för att inspirera beställare till att välja mer klimatbesparande åtgärder. Genom att skapa en bredare kunskap och förståelse för hur entreprenörer på ett enklare sätt ska kunna implementera fler gröna åtgärder under upphandlingsprocessen till privata beställare avser studien att svara på hur målet om att bygga fler hållbara byggnader ska uppnås. LÄS MER