Sökning: "Hållbart bygge"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hållbart bygge.

 1. 1. Teknisk beskrivning av att bygga ett alternativt boende i form av camper van

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jonathan Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Camper van; stealth camper; sustainable living; tiny living; Camper van; husbil; hållbart boende; stealth camper;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete behandlar ett alternativt boende i form av camper van. En camper van är en skåpbil som byggs om för att kunna leva eller semestra i. LÄS MER

 2. 2. Akademiska sjukhuset : Befintliga geotekniska och hydrogeologiska förhållanden och dess markförutsättningar för framtida byggnationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maya Bar-Am; [2021]
  Nyckelord :Subsidence; CRS trials; geotechnical investigation; Uppsala University Hospital; Sättningar; CRS-försök; geoteknisk undersökning; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Akademiska sjukhuset är en stor, samhällsviktig verksamhet som har under de senaste tio åren genomgått flertalet ny- och ombyggnationer. Sjukhusområdet är beläget på Uppsalaåsen och befinns inom en primär skyddszon, vilket innebär en komplex geologi och krav på aktsamhet av grundvattnet som nyttjas för Uppsalas vattenförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Kabinbanepelare i trä : En fackverkskonstruktion i ett hållbart material för framtiden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Mike Ollmann; [2019]
  Nyckelord :Trä; Fackverk; Limträ; Kabinbana;

  Sammanfattning : I denna rapport kommer det visas en fackverkskonstruktion av limträ. Konstruktionen kan användas till uppbyggnad av en pelare som sedan ska vara i bruk för en kabinbana. Examensarbetet innefattar bara fackverkskonstruktionen. Konstruktioner för fundament och bärlina är avgränsat från undersökning. LÄS MER

 4. 4. Sigtunas platsidentitet och planering : En studie om hur en kommun hanterar platsidentitet i sin översiktsplan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Blomberg Josefine; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar hur en kommun hanterar platsidentitet i sin översiktsplan. Frågeställningarna var att se vilka värdeord kommunen kopplar till Sigtuna idag och vilka värdeord som kopplas till det framtida Sigtuna, samt se vilka konflikter som kan urskiljas mellan kommunens olika mål. LÄS MER

 5. 5. 2000-talets svenska trästäder

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Kajsa Rieden; [2014]
  Nyckelord :Trästad; Träbyggande; Industriellt träbyggande; Flerbostadshus; Hållbarhet; Säkerhet; Utformning; Limnologen;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks översiktligt hur byggandet av flerbostadshus högre än två våningar med stomkonstruktion av trä har genomförts i Sverige under 2000-talet. Nybyggande av flerbostadshus med stomkonstruktion av trä studeras i förhållande till hållbarhet, säkerhet och utformning. LÄS MER