Sökning: "Hållbart entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Hållbart entreprenörskap.

 1. 1. Inte alltid lätt att dela : Home sharing i Stockholm: varför nyttjas inte denna möjlighet mer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Lapveteläinen; [2022]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; delningsekonomi; sharing economy; home sharing; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Den oroväckande situation som miljön och klimatet står inför blir allt merapåtaglig hos allmänheten. Samhällets nuvarande sätt att producera ochkonsumera är inte hållbart. Industrier och företag står för en betydande del avde utsläpp och råvaruutvinningar som sker idag. LÄS MER

 2. 2. COACHING : - VAD SÄGER DU?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Britt-Marie Larsson; [2022]
  Nyckelord :Coach Coaching; Coachning; Förebilder Role model; Lärande Utveckling; Dokumentärfilm;

  Sammanfattning : ÄMNE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Coaching innebär fokus på mål, handlingsåtagande, starka sidor, resurser, lösningar och lärande. En del av samarbetet mellan coach och fokusperson är upplevelsen av att bemästra uppgifter och situationer genom återkoppling. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER

 4. 4. Hallå, är det någon där? : En fallstudie om digitalisering som en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Näslin; Snaedis Sverrisdottir; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Kommunikation; Feedback; Återkoppling; Offentlig sektor; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte Syftet med denna studie är att jämföra hur marknadsföringen från olika typer av resebolag speglar deras inställning och förhållningssätt till etiska dilemman samt att jämföra om eller hur de skiljer sig i frågan. Teoretiska referensramar Studiens slutsatser dras med stöd i Corporate social responsibility, hållbart agerande samt turismens etiska dilemman med code of conduct som främsta referens. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER