Sökning: "Hållbart entreprenörskap"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade orden Hållbart entreprenörskap.

 1. 16. Ekoturism och dess hållbarhet ur ett konsumentperspektiv : En studie med fokus på ekoturistens resemotiv och värderingar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Helena Dacke; Sandra Norin; [2016]
  Nyckelord :Ekoturism; Hållbarhet; Ekoturist; Motiv; Värderingar;

  Sammanfattning : En hållbar turismutveckling är ett ämne som länge har diskuterats inom forskningen. Ekoturism är en av de alternativa formerna av turism som har studerats som en möjlighet till en framtida hållbar turism. Men frågan är om ekoturism verkligen kan vara hållbar om dess turister inte är djupt engagerade i miljöfrågorna. LÄS MER

 2. 17. Barapapapa – I’m not leaving it : En fallstudie om hur Mc Donalds genom internal marketing motiverar till långvarigt medarbetarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ronja Andersson; Gabriella Belokozovska; Frida Hultin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Internal marketing; hållbart medarbetarskap;

  Sammanfattning : I serviceföretag är personalens prestation viktigast då den liknas med tjänsten som levereras. Därmed kan organisationen bara bli så bra som medarbetarna tillåter, vilket gör det betydelsefullt med anställda som vill och kan utföra sitt arbete. LÄS MER

 3. 18. Att axla en chefsposition : Om viljan att bli chef

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lovisa Johansson; Sanna Karlsson; Sandra Nykvist; [2016]
  Nyckelord :Absence of managers; manager ship; motivation; trainee program; skills development; Chefsbrist; chefskap; drivkrafter; traineeprogram; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Genom att svara på våra tre frågeställningar vill vi skapa en större förståelse för vad som driver medarbetare att vilja axla en chefsposition. Genom denna förståelse vill vi också kunna bidra till vetskapen om hur arbetsgivare på ett bättre och genomtänkt sätt kan möta dessa drivkrafter för att fånga upp kompetenta kandidater till vakanta chefspositioner och på ett hållbart och långsiktigt sätt säkerställa sin chefsförsörjning. LÄS MER

 4. 19. "Det gäller att stänga kylskåpsdörren, annars går kompressorn sönder!" : En kvalitativ studie om att göra det gränslösa arbetslivet hållbart.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Frick; Mattias Vannefors; [2015]
  Nyckelord :Limitless Working Life; Stress; Recovery; Availability; Social Support; Organizational Culture.; Gränslöst arbetsliv; Stress; Återhämtning; Tillgänglighet; Socialt stöd; Företagskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur organisationer kan arbeta för att tillgodose förutsättningar att det gränslösa arbetslivet på ett tillfredsställande sätt ska fungera för att reducera påverkan på anställdas hälsa. Den syftar även till att undersöka hur organisationer kan skapa en hållbar grund för anställda att kunna prestera på arbetet när man jobbar under gränslösa förhållanden                         Metod:                            En tvärsnittsstudie som behandlar fenomenet tillgänglighet och gränslöst arbetsliv med en induktiv ansats. LÄS MER

 5. 20. Att behålla "rätt" medarbetare : En studie om hur Talent Management upplevs av arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emelie Karlsson; Hanna Rasmusson Lindström; Sofia Sand; [2015]
  Nyckelord :Talent Management; Talent Mindset; Organizational culture; Motivation; Employee reactions; Attitudes; Talent Management; Talent Mindset; Organisationskultur; Motivation; Upplevelse; Inställning till arbetet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisationers konkurrens om duktiga medarbetare har aldrig varit hårdare och med rätt arbetstagare på rätt plats kan organisationen skapa konkurrensfördelar. För att anses attraktiva måste organisationer kunna möta arbetstagares krav och erbjuda mer än bara en arbetsplats att gå till. LÄS MER