Sökning: "Hållbart entreprenörskap"

Visar resultat 21 - 25 av 26 uppsatser innehållade orden Hållbart entreprenörskap.

 1. 21. Fostering Sustainable Entrepreneurship by Governmental Entrepreneurship Agencies : The Case of Almi Blekinge

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Eva Milletorp; Christopher Busiku; Jean Pierre Candiotti Bustamente; [2015]
  Nyckelord :sustainable entrepreneurship; SMEs; government; Almi; Blekinge; hållbart företagande; hållbart entreprenörskap; små och medelstora företag; Almi; Blekinge;

  Sammanfattning : The importance of entrepreneurship for economic growth has long been recognized. It is also widely agreed that we are facing a sustainability challenge, which, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, is largely created by the economic activities of the industrialized society. LÄS MER

 2. 22. Hållbart chefskap – en kartläggning av påverkansfaktorer för ett hållbart chefskap

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sven-Åke Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljöns koppling till människors mentala och fysiska hälsa har fått allt större uppmärksamhet under senare år. Det är emellertid medarbetarna som har varit i fokus medan chefers hälsa och psykosociala arbetsmiljö utforskats i begränsad omfattning. LÄS MER

 3. 23. Schysta Researrangörer (?) : En innehållsanalys av svenska researrangörers hemsidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Veronica Ruuth; Johanna Schub; [2014]
  Nyckelord :innehållsanalys; kodningsschema; hållbar utveckling; hållbart resande; information; tillgänglighet; Schyst Resande; rekommendationer; researrangörer;

  Sammanfattning : Mycket resurser läggs idag ner för att uppmuntra till ett hållbart agerande, men det är långt ifrån bra och på många områden finns brister. Inom turismnäringen har resenärer inte alltid tillräckligt med kunskap om hållbart resande. LÄS MER

 4. 24. Vad påverkar hållbarhet i svenska företag? : En studie om sambanden mellan marknadsorientering, entreprenöriell orientering och genuint hållbarhetsarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gabriella Hed Vall; Frida Modig; [2013]
  Nyckelord :Strategisk orientering; marknadsorientering; entreprenöriell orientering; entreprenörskap; marknadsföring; hållbarhet; hållbar utveckling; hållbart företagande;

  Sammanfattning : Hållbarhet är utan tvekan en av vår tids viktigaste frågor, och ansvaret för en hållbar utveckling vilar på en rad samhällsaktörer. Företagen spelar en viktig roll för att takten på omställningen till ett mer hållbart samhälle ska öka. LÄS MER

 5. 25. Användning av arbetshästar i kommuners grönyteskötsel : med avseende på miljö, ekonomi och brukarvärden

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Emma Pettersson; [2011]
  Nyckelord :arbetshästar; parkmiljö; ekologisk; kommun; brukarvärde; hästentreprenör; Bulltofta;

  Sammanfattning : Hästens roll i samhället har förändrats, från att vara ett arbetsredskap i strid eller i det dagliga arbetet, till ett fritidsintresse som får ta allt större plats. Samtidigt är strävan mot ett hållbart samhälle med ekologi och miljö som nyckelord en viktig del. LÄS MER