Sökning: "Hållbart entreprenörskap"

Visar resultat 26 - 26 av 26 uppsatser innehållade orden Hållbart entreprenörskap.

  1. 26. Entreprenöriella skapelseberättelser : skisser från tidiga skeden i företags etableringsprocesser

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Olof Wängsäter; [2006]
    Nyckelord :Entreprenörskap; idéutveckling; småföretag; företags etableringsprocesser; berättelser; entreprenöriellt lärande;

    Sammanfattning : Uppsatsarbetet bygger på 21 PM-arbeten från en högskolekurs i entreprenörskap där studenterna fått i uppgift att intervjua en entreprenör och komma tillbaka med en skapelseberättelse värd att berätta. PM-arbetet bygger på tre frågeställningar som bildar stommen i intervjuarbetet: 1. Hur fick entreprenören sin idé? 2. LÄS MER