Sökning: "Hållbart entreprenörskap"

Visar resultat 6 - 10 av 26 uppsatser innehållade orden Hållbart entreprenörskap.

 1. 6. Vilka lyckas och varför lyckaas de? : En kvalitativ studie om hållbara affärsmodellinnovationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Gaddefors; Annina Wede; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; affärsmodeller; innovation; förändringsarbete; hållbara affärsmodellinnovationer;

  Sammanfattning : Det globala miljöhotet är en av vår tids största utmaningar och många arbetar nu för att minska klimatavtrycket. Bland annat FN har ställt krav på företag för att de ska ta ansvar och driva sin verksamhet hållbart. Ett sätt att nå dit är att utveckla hållbara affärsmodellinnovationer. LÄS MER

 2. 7. Autenticitetens makt inom kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Blomkvist; Abigail Legaspi; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Förtroendet för att företag agerar i enlighet med deras värderingar har minskat under de senaste åren, vilket resulterar i att konsumenter ställer högre krav på att företag tar socialt ansvar. Trots autenticitetens centrala roll så finns det begränsad forskning kring fenomenet. LÄS MER

 3. 8. How Important is Sustainability for Start-ups? : An Investigation on the Sustainability Transition within Stockholm Ventures

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SIMONE PAULA BULHA LOPES PEREIRA; CONSTANTIN IONEL DRAGAN; [2020]
  Nyckelord :sustainability; start-ups; social economy; sustainability transition; sustainable entrepreneurship; multi-level perspective; hållbarhet; nystartade företag; social ekonomi; hållbarhetsövergång; hållbart entreprenörskap; flernivåperspektiv;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore the importance of sustainability within start-up organisations and investigate the sustainability transition within selected ventures. The research conducted applies a multiple case study design, combined with a literature review to answer the research question: ‘How Important is Sustainability for Start-ups?’. LÄS MER

 4. 9. Hållbara fastigheter : En jämförelse av bolag inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Pettersson; Jens Thelander; Jens Svensson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; Fastighetsbranschen; Hållbara fastigheter;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är en global plan för att hur nationer, företag och privatpersoner kan arbeta för ett hållbart samhälle. Miljöaspekten, sett ur hållbarhetsarbetet, har blivit en allt mer väsentlig del av samhället och dess uppbyggnad. LÄS MER

 5. 10. Grön marknadsföring - Beroende av förtroende : En kvalitativ studie om utformandet av förtroendeingivande grönmarknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linus Höglund; Erik Olsson; Jonatan Andervi; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; Trustworthy; Trust; Grön marknadsföring; Förtroendeingivande; Förtroende;

  Sammanfattning : Det har skett en kraftig ökning kring intresset för hållbarhet de senaste två decennierna hos konsumenter. Företag har även insett att nyttjande av marknadsföring där de hållbara aspekterna lyfts fram lett till en ökad lönsamhet. LÄS MER