Sökning: "Hållfasthet"

Visar resultat 11 - 15 av 390 uppsatser innehållade ordet Hållfasthet.

 1. 11. Håltagning i limträbalkar : Påverkan och dimensioneringsförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Ludvig Sundqvist; Samuel Söderstedt; [2021]
  Nyckelord :limträ; limträbalk; håltagning; konstruktionsvirke; bärförmåga; hållfasthet; förstärkning; böjmoment; skjuvning; nyttjandegrad; stål; stålbalk; dimensionering;

  Sammanfattning : Approximately one fifth of Sweden’s total emissions of greenhouse gases originate from the construction and real estate sector. In order to minimize the climate footprint in the construction industries, the endeavor is to use as environmentally friendly and sustainable processes and materials as possible. LÄS MER

 2. 12. Återbruk och återvinning av betongstommar hos byggnader : Utmaningar och möjligheter ur byggentreprenörers och materialtillverkares perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johanna Lagerlund; [2021]
  Nyckelord :Reuse; Recycling; Circular economy; Construction industry; Concrete frame; Concrete; Återbruk; Återanvändning; Återvinning; Betongstommar; Betong; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen;

  Sammanfattning : Idag ligger ett stort fokus på återbruk och återvinning och hur samhället kan ersätta jungfruligt material med hållbara resurser. Eftersom samhället idag har stort fokus på reducering av koldioxidutsläpp är tillverkningen av cement inom byggindustrin en viktig faktor att prioritera eftersom den genererar stora koldioxidutsläpp. LÄS MER

 3. 13. Framtagning av en ny E-DUO-koncepttrailer : Ett hållbart koncept för framtida E-DUO-trailer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Shiva Sateei; Lovisa Fernvik; [2021]
  Nyckelord :HCT-project; High Capacity Transport; Kingpin; Solid Works; CAD; Chalmers; DUO-trailer; E-trailer; Hållfasthet; Parator; Produktionsunderlag; Produktutveckling; REVERE; Säkerhetsfaktor; Volvo Lastvagnar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle spelar miljön en viktig roll, både för hur miljön skall bevaras och hur miljöproblem kan undvikas. Med detta uppmanas allt fler människor ha en större miljömedvetenhet. Miljöproblemet är ytterst märkbart i infrastrukturen och främst transporter av dess olika slag. LÄS MER

 4. 14. Koncept för friktionstest i trycksatt ångmiljö

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Nils Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Pressure vessel; Tribometer; FEA; Design; Tryckkärl; Tribometer; FEM; Design;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att utforma ett koncept för friktionsmätning i trycksatt ångmiljö mellan materialparen trä/metall och metall/metall. Krav på konstruktionen var att hastigheten skulle kunna regleras mellan 0-100 meter per sekund under sex bars övertryck i 100 % luftfuktighet vid temperatur upptill 180 grader Celsius till uppdragsgivaren Mittuniversitetet i Sundsvall. LÄS MER

 5. 15. Evaluation of welding joint methods for a prismatic battery cell module

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :William Hellingwerf; [2021]
  Nyckelord :Aluminium welding methods; Battery module; Prismatic cell; Weld strength; Weld analysis; Weld temperature simulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prismatic battery cells swell due to a number of different factors, such as state of charge, temperature and irreversibly with charge cycling. Cell health can be improved by restricting the swelling of the cell, and therefore, the container which holds the cells, the module, should be able to restrict the swelling, and thus withstand the force exerted by the cells. LÄS MER