Sökning: "Hållfasthet"

Visar resultat 16 - 20 av 390 uppsatser innehållade ordet Hållfasthet.

 1. 16. Testning av betongskivor för inredningsändamål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Karzan Ashrafi; Ibrahim Ali Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Concrete slab; carbon dioxide emissions; pH-scale; environmental aspects; concrete slab production; tensile strenght; section modulus; chemical reactions; Betongskiva; betongskiva produktion; brottgräns; Koldioxidutsläpp; pH-värde; Kemisk påverkan; slagtålighet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att utveckla ett nytt sätt att använda betong för inredningsändamål. Betong har alltid använts i större byggnader, infrastruktur och andra kategorier. Nyligen började den moderna inredningen använda betong inomhus, till exempel som bänkskiva eller som en hylla. LÄS MER

 2. 17. Utveckling av hopfällbar korg som hållbart alternativ till bärkassar : Ett skifte från förbrukning till återanvändning

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emil Lindh; Carl-Victor Woggart; [2021]
  Nyckelord :carrier bags; consumables; sustainable development; reuse; bärkassar; förbrukningsartiklar; hållbarutveckling; återanvändning;

  Sammanfattning : Hållbarhet blir mer och mer aktuellt i samhället. Samtidigt hamnar tusentals plastartiklar i haven, stora mängder avfall genereras och produkter konsumeras. LÄS MER

 3. 18. Möjligheten att nyttja skogsindustriella rester för att kunna pelletera lagrat och färskt furuspån under samma förhållanden : En studie kring avbarkningsresters pelleteringsegenskaper och tillämpning för att bredda pelletbranschens råvarubas

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Mikael Nerman; Pontus Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Pellets; pelletering; avbarkningsrester; furuspån; bark; furubark; björkbark; tallbark; granbark; färskt; lagrat; matris; kompressionsenergi; backpressure; friktionsenergi;

  Sammanfattning : Idag när den globala uppvärmningen är ett faktum behöver en omställning ske ifrån fossila energikällor till förnybara energikällor. Biomassa kan ersätta fossila bränslen såsom kol och olja vid förbränningsprocesser. Ett sätt att hantera biomassa är genom pelletering till pellets. LÄS MER

 4. 19. Styvhet och hållfasthet hos böjbelastade reglar från korslimmat trä : Elasticitetsmodul och böjhållfasthet hos reglar från korslimmat trä

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Eriksson; Björn Melin; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; korslimmat trä; syll; hammarband;

  Sammanfattning : En syll av korslimmat trä har avsevärt högre hållfasthet för stämpeltryck vinkelrätt sin längsriktning jämfört med traditionell syll av konstruktionsvirke, beroende på att vartannat lager belastas parallellt sin fiberriktning. Detta skapar förutsättningar att bygga högre hus med träregelstomme vid användandet av en syll  av korslimmat trä i konstruktionen. LÄS MER

 5. 20. Standardisering och optimering av infästning för HVDC väggenomföringar

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecka Tillery; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete är en produktutvecklingsprocess för att optimera och standardisera designen av infästningsplattor för High Voltage (HV) väggenomföringar. Arbetet är på 15hp för en examen i Innovation och produktdesign mot företaget Hitachi ABB Power Grids HVDC (HAPG). LÄS MER