Sökning: "Hållfasthet"

Visar resultat 21 - 25 av 390 uppsatser innehållade ordet Hållfasthet.

 1. 21. Quality Control of Concrete Piles Based on Historical Data : Machine learning of concrete piles production line

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Deco Josephson; [2021]
  Nyckelord :Dataanalys; Concrete; Concrete pile; Machine learning; Betong; betongpåle; betong bortslagning; Maskin inlärning.;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the parameters influencing the quality of concrete piles produced by NCC in Sweden. Furthermore, the thesis provides an in-depth review of the production and existing issues associated with concrete pile production. LÄS MER

 2. 22. Ekonomisk jämförelse av prefabricerad betong och korslimmat trä-Totalkostnad av materialen i stommarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Berglund; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Timber Prefabricated concrete; Cross Laminated timber; Dimensioning; Loads; Steelpillar; CLT; Cost comparison; Hand calculations; Calculatis; Bidcon 3; Betong; Trä; Prefabricerad betong; Korslimmat trä; Dimensionering; Laster; Stålpelare; Kl-trä; Kostnadsjämförelse; Handberäkningar; Calculatis; Bidcon;

  Sammanfattning : Byggbranschen i sverige har ett mål att till 2045 uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser. I dagsläget såbyggs det vid större byggnationer mestadels med betongstomme, vilket har en hög koldioxidutsläpp vidnyproduktion. LÄS MER

 3. 23. Vidareutveckling av djurtransportbox : Produktutveckling och FEM-beräkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Maja Johansson; Alexandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Finita elementmetoden; Hållfasthetberäkning; CAD; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Sigma Industry South AB i Jönköping är ett konsultföretag som hjälper Jönköpingsregionens produktionsbolag med olika uppdrag inom produktutveckling, industriell design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Husqvarna AB, Fagerhult, Thule Group och Saab AB är exempel på företag som hyr konsulter till uppdrag av Sigma i Jönköping. LÄS MER

 4. 24. Betonghållfasthet vs. normhållfasthet för cement : Underlag för framtida hantering av variationer i cementens normhållfasthet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ellinor Tynhage; Emil Lif; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Cement; Mortar; Compressive strenght; Betong; Cement; Tryckhållfasthet; Normhållfasthet; Samband;

  Sammanfattning : Betong är ett material som används dagligen och finns i allt från skyskrapor och tunnlar till skulpturer och möbler. Tryckhållfastheten är en av betongens viktigaste egenskaper och med en konstant utvecklande bransch där det byggs mer och mer är det avgörande att betongen som används håller. LÄS MER

 5. 25. En undersökning av omkostnader för tillfällig form : Utveckling av kalkylering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Anton Dahlström; Anton Schytzer; [2021]
  Nyckelord :Kalkyl; bygg; stomme; omkostnader; produktion; tillfällig form; effektivisering; arbetsplatsomkostnader; uppbockning; normalplan; stämp; gjutning; bjälklag;

  Sammanfattning : Den här rapporten syftar till att utveckla kalkylen kring omkostnader för tillfälligt form, specifikt uppbockning av normalplan i samarbete med JM AB. Problematiken med den aktuella kalkylen har varit att tiden ej varit inkorporerad, vilket har fått till följd att precisionen är låg för kalkylen. LÄS MER