Sökning: "Hållfasthet"

Visar resultat 6 - 10 av 390 uppsatser innehållade ordet Hållfasthet.

 1. 6. Tensile strength reduction for insufficient thread engagement A FEM study of a wall-shoe assembly

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Henrik Larsson Sevon; [2021]
  Nyckelord :Solid Mechanics; Tensile strength; Wall-shoe; Thread engagement; Hållfasthetslära; Draghållfasthet; Väggsko; Gängingrepp;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to determine whether or not it exist, a model that can describethe reduction in strength, due to missing threads in a bond between a bolt and nut. And how thereduction in strength might effect a wall-shoe assembly, used to connect a wall to another wall or aconcrete base plate. LÄS MER

 2. 7. Constructional- and material technical optimization of concrete - possible environmental benefits

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Hannes Tornerefelt; Richard Wong; [2021]
  Nyckelord :concrete; CO2-emissions; cement; environment; material; construction; betong; koldioxidutsläpp; miljö; konstruktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The greenhouse effect and the emission of greenhouse gases, namely carbon dioxide, is a global issue which today permeates alot of the societal consciousness and therefore also alot of the conducted research. The construction industry is not different in this regard. LÄS MER

 3. 8. Utvärdering av hållfasthetstester för singelpellets i relation tillstandardmetoden ISO 17831-1:2015 : En studie kring plastpellets möjligheter att ersätta traditionella träpellets

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Pellets; Mechanical durability; PSPM; Plastic; Tumbling; Singular pellets; Single pellet press; Durability test; Pellets; Mekanisk hållfasthet; PSPM; Plast; Tumling; Singelpellets; Singelpelletpress; Hållfasthetstest;

  Sammanfattning : Den ökade efterfrågan på pellets har fört med sig högre krav på pelletkvalité och detta har lett till att forskningen i Sverige har övergått från att studera möjliga bränslen till att studera pelletkvalité, ofta med fokus på mekanisk hållfasthet. För att pröva den mekaniska hållfastheten så finns olika standardmetoder såsom tumling enligt ISO 17831-1:2015, som är europeisk standard, och lignotest. LÄS MER

 4. 9. Konstruktion och vidareutveckling av SIRIUS skidbalk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Schoultz; Tobias Wikberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport behandlar ett arbete resulterande i en ökning av hållfastheten hos en skidbalk ingående i bandvagnen BvS10. Projektet har utförts på uppdrag av BAE Systems Hägglunds under deras SIRIUS-samarbete med Luleå tekniska universitet. LÄS MER

 5. 10. Flambehandling som metod för ökad vätbarhet av polyolefina plaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Filiph Sandberg; [2021]
  Nyckelord :flambehandling; venturi;

  Sammanfattning : Liquid, pressurized natural gas in fiberglass tanks is becoming an increasingly common source of energy for the transport sector. The complete product consists of a plastic tank enclosed in fiberglass to achieve the required strength needed. LÄS MER