Sökning: "Hård makt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Hård makt.

 1. 1. Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex : En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Frontex; Mjuk makt; Hård makt; Migration; Gränsöverskridande brottslighet; Maktmedel;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex, works with issues related to migration and transnational crime via various practical approaches such as: Multilateral cooperation, border surveillance, and information sharing. By viewing these practical approaches as means of power resources, Frontex's ways in dealing with migration and crime becomes interesting to study. LÄS MER

 2. 2. ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Andreasson; Emmy Sjöberg; [2020-01-21]
  Nyckelord :Tvångsvård; barnavårdsutredningar; kritisk diskursanalys; diskurs; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Nyckelord :naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Sammanfattning : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. LÄS MER

 4. 4. Indien som internationell makt : En fallstudie om Indiens maktutövning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sigge Ballenthin; [2020]
  Nyckelord :India; soft power; hard power; smart power; exercise of power; superpower; greatpower; Nye.; Indien; mjuk makt; hård makt; smart makt; maktutövning; supermakt; stormakt; Nye.;

  Sammanfattning : This thesis examines India’s exercise of its powers that it utilizes in its foreign policy on the international arena. The aim of the study is to determine what international power India can be classified as, and whether it achieves the goals of either being a great- or superpower. LÄS MER

 5. 5. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie av nyanställdas möte med organisationskulturen på ett mansdominerat industriföretag i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lisa Larson; Olivia Schönfeldt; [2020]
  Nyckelord :Affekctive cultur; homosociality; jargong; socializationsprocess; Affektiv kultur; homosocialitet; jargong; socialisationsprocessen;

  Sammanfattning : Industribranschen är idag fortfarande en mansdominerad bransch trots gedigna försök att jämna ut könsfördelningen. Det råder meningsskiljaktigheter kring vad det är som ligger till grund, för att en jämlik könsfördelning är svår att uppnå. En del hävdar att det handlar om vilka typer av utbildningar som väljs av män och kvinnor. LÄS MER