Sökning: "Hård och mjuk euroskepticism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hård och mjuk euroskepticism.

 1. 1. Europafrågans dimensionalitet. : En kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas positionsförskjutning i EU-frågan med relation till Brexit.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Nerman; [2022]
  Nyckelord :Brexit; Euroskepticism; Hård och mjuk euroskepticism; Europeisk integration;

  Sammanfattning : UK's exit from the EU presented the European project with a new situation. However, fears that more member states would follow UK’s example were overcome by increased support for EU membership in Sweden. The Left Party and the Sweden Democrats have moved from wanting to leave the EU to accepting Swedish EU-membership. LÄS MER

 2. 2. Det skeptiska Europa : En jämförande fallstudie av euroskepticism hos Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inför Europaparlamentsvalen 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Laestander Vestin; [2019]
  Nyckelord :roscepticism; soft and hard euroscepticism; European Parliament elections; Euroskepticism; mjuk och hård euroskepticism; Europaparlamentsval;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and compare eurosceptic elements of the Swedish Left-Party and the Sweden Democrats leading up to the European Parliament elecetions of 2014 and 2019. Previous research has focused on many different aspects of eurocepticism; the definition and meaning of euroscepticism, eurosceptic voting among citizens and euroscepticism in democratic party-systems. LÄS MER