Sökning: "Hårsfjärden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hårsfjärden.

 1. 1. Pressat läge : En pressundersökning av de påstådda kränkningarna under ubåtskrisen på 1980-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Sara Österberg; [2012]
  Nyckelord :Ubåt;

  Sammanfattning :   The aim of this essay is, by using tree conductive Swedish newspapers, see how thesubmarine violations that Sweden suffered during 1980s, was depicted in the Swedish press in terms of threats. Two major submarine violations will be investigated in this paper, U137-incident in Karlskrona archipelago in 1981 and Hårsfjärden-incident in Stockholm archipelago in 1982. LÄS MER

 2. 2. Den offentliga bilden av Hårsfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Toft; [2010]
  Nyckelord :Hårsfjärden; SOU 1983:13 Att möta ubåtshotet; SOU 1995:135 Ubåtsfrågan 1981-1994; SOU 2001:85 Perspektiv på Ubåtsfrågan;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de undervattenskränkningar som skedde i och omkring Hårsfjärden i oktober 1982. Syftet med uppsatsen har varit att studera förändringen av den offentliga bilden. Författaren har analyserat Hårsfjärden utifrån fyra jämförelsedimensioner. LÄS MER