Sökning: "Höber"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Höber.

 1. 1. Hälsoundervisningen i gymnasieskolan : Uppfattningar av hälsoundervisningen i ämnetidrott och hälsa på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Willy Bergström; Oliver Höber; [2022]
  Nyckelord :Fysisk hälsa; gymnasieelever; idrott och hälsa; kost; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet var att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om hälsoundervisning i idrott och hälsa samt hur de anser att undervisningen skulle kunna utvecklas på ett lärofrämjande sätt. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod i form av elevintervjuer. LÄS MER

 2. 2. En resa till Antarktis : En kvalitativ studie om att resa med VR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Viktor Höber; [2022]
  Nyckelord :VR; virtual reality; VR travel; 360-degree film; authenticity; user experiences; VR; virtuell verklighet; VR-resa; 360 graders film; autenticitet; användarupplevelser;

  Sammanfattning : Under coronapandemin blev det nästan omöjligt att resa, vilket ledde till att fler människor försökte hitta andra sätt att fly vardagen och upptäcka världen på. En teknik som kom i fokus då var Virtual Reality (VR) som skapade möjligheten att resa virtuellt. LÄS MER

 3. 3. GDPR:s effekter på användares skydd avpersonliga data på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Höber; Josef Marklund; [2020]
  Nyckelord :GDPR; data mining; personal data; right to be informed; informed consent; privacy; user behavior; GDPR; Datainsamling; personliga data; rätten till information; samtycke; integritet; anändarbeteende;

  Sammanfattning : Personliga data samlas in när vi besöker internetsidor och tillgång till personliga data har snabbt fåttavgörande betydelse för alltfler företags värdeskapande. Därför har metodutveckling för tillgång tillpersonliga data blivit en central del i företags konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Scener ur ett ledarskap : Hur konstrueras en folkhögskolerektor?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hans-Åke Höber; [2017]
  Nyckelord :Folk high school; leadership; context; School-code; discourse; institutional logic.; Folkhögskola; ledarskap; kontext; kod; diskurs; institutionell logik;

  Sammanfattning : School leadership and the principal’s important role in implementing national goals, efficiency in economy and administration and school development has gained increasingly interest the last decade. Both among politicians and researchers we find a lot of suggestions what kind of leadership is the most efficient to raise standards and solve the problems of decreasing student results and an increasing inequality between schools. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av tjänstekvalitén på särskilda boenden i Umeå kommun : En kvantitativ studie om hur tjänstekvalitén kan förbättras ur kundens och tjänsteleverantörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Höber; Johanna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGÄldreomsorgen och kvalitén på denna har varit ett debatterat ämne under många år, och förhållandena på särskilda boenden har under de senaste åren varit föremål för en extra hård granskning till följd av bland annat vanvård, långa kötideroch liten möjlighet att erbjuda vård utöver det absolut nödvändigaste. I Socialstyrelsens rikstäckande undersökning, som mäter de boendes nöjdhet avseende sin vård och omsorg, har Umeå därtill presterat sämre än rikssnittet avseende 18 av 20 kvalitetsindikatorer. LÄS MER