Sökning: "Höft"

Visar resultat 11 - 15 av 61 uppsatser innehållade ordet Höft.

 1. 11. Livskvalitet efter artroplastik och betydelsen av tidig mobilisering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Max Johansson; Joakim Häggblom; [2019]
  Nyckelord :Tidig mobilisering; Artroplastik; Vårdtid; Livskvalitet; Patienthälsa.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Medelåldern för befolkningen i Sverige blir högre. Det kommer leda till att antalet höft- och knäoperationer ökar. Således krävs det mer forskning för att optimera omhändertagandet av patienterna i denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 12. Påverkar smärta i ljumskarna styrkeförhållandeti höftadduktorerna-abduktorerna? : - En korrelationsstudie på subelit-fotbollsspelare i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :David Karlsson; Amanda Mattsson; [2019]
  Nyckelord :ljumskar; muskelbristningar; riskfaktorer screeningsverktyg;

  Sammanfattning : Introduktion Bristning i ljumskarnaär den näst vanligaste muskelbristningen bland fotbollsspelare och representerar upp till 28% av alla fotbollsskador per år. Det finns flertalet riskfaktorer som kan ge upphov till denna skadetyp, exempelvis styrkeförhållandet mellan höftadduktorer-abduktorer. LÄS MER

 3. 13. Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Andersson; Emelie Norlin; [2019]
  Nyckelord :Artros; Artrosskola; Fysisk träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskans preoperativa information för patientens postoperativa smärtupplevelse : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sandra Bergendahl; Madelene Lövstrand; [2019]
  Nyckelord :Hip; information; nursing; pain; preoperative; postoperative; person-centred care; Höft; information; omvårdnad; preoperativ; postoperativ; personcentrerad vård; smärta;

  Sammanfattning : Höftkirurgi är ett vanligt ingrepp både som elektivt och akut. Sjuksköterskans arbete inkluderar preoperativ information vilken oftast ges muntligt. Studier visar att smärta ofta är ett problem postoperativt. LÄS MER

 5. 15. 18-Fluorid PET/CT:s roll i diagnostiken av höft- och knäproteslossning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Nils Kraft; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER