Sökning: "Höft"

Visar resultat 16 - 20 av 61 uppsatser innehållade ordet Höft.

 1. 16. Excentrisk träning av quadriceps i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur vid patellar tendinopati : en pilotstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ann-Christin Brattsell; [2018]
  Nyckelord :patellar tendinopathy; core; hipstrenght; Patellar tendinopati; bålstabilitet; höftstyrka;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning av quadriceps i en ny dosering i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur under 12 veckor vid patellar tendinopti med avseende på a) smärta, b) skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopptest samt c) vävnadsförändringar i patellarsenan. Metod: Studien var en pilotstudie utan kontrollgrupp. LÄS MER

 2. 17. Kritisk Kunskapssammanställning av Operationssalsdesign : En fallstudieorienterad jämförelse kopplat till litteratur med fokus på operationssalsventilation

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Michael Woods; [2018]
  Nyckelord :Postoperativa sårinfektioner; Laminärt flödessystem; LAF; Omblandande ventilationssystem; CFU; Trafikmönster; operationssal; dörröppningar; tryckdifferens; källstyrka; utspädningsprincip; ventilationssystem.;

  Sammanfattning : Postoperativa sårinfektioner är den tredje mest frekventa anmälda vårdrelaterade infektionen i Sverigeenligt Socialstyrelsen (2006). Operationsrummet är det mest kritiska området för infektionskontroll. LÄS MER

 3. 18. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Karolina Andersson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus intake; Market basket study; calcium to phosphorus ratio; in-organic phosphorus; additives;

  Sammanfattning : Concerns regarding excessive phosphorus intake has been raised in the USA due to an increased usage of phosphorus containing additives in the food industry. Phospho-rus containing additives (inorganic phosphorus) are for example found in processed meat and cola-flavoured soft drinks. LÄS MER

 4. 19. Passiv rörlighet och ledpositionering i höft-, knä- och fotled undersökt manuellt och med tredimensionell rörelseanalys : En studie av samtidig validitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Ore; [2018]
  Nyckelord :Three dimensional motion analysis; goniometer; correlation; criterion validity.;

  Sammanfattning : Background: Three dimensional motion analysis systems and goniometer measurement are often analyzed in relation to each other in biomechanical science, although the correlation between the methods are not well researched.  Aim and purpose: To investigate the criterion validity between physical examination of lower extremity using a goniometer with a three dimensional motion analysis system. LÄS MER

 5. 20. Vilka riskfaktorer samt preventiva åtgärder finns beskrivna för främre korsbandsskador hos kvinnliga idrottare? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Martina Nilsson; Amanda Lönnqvist; [2017]
  Nyckelord :Främre korsbandsskador; förebyggande åtgärder; riskfaktorer; kvinnor; idrottsutövare; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främre korsbandet är en viktig struktur för stabiliteten i knäleden och en främre korsbandsskada är en av de vanligaste ligamentskadorna inom idrottsvärlden. Skadan leder i de flesta fall till permanent funktionsnedsättning oavsett behandlingsform. LÄS MER