Sökning: "Höft"

Visar resultat 21 - 25 av 61 uppsatser innehållade ordet Höft.

 1. 21. Dynamometer är ett kliniskt användbart inter- och intrareliablet mätinstrument för att mäta styrka i höftledens muskulatur hos friska individer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Elin Wennberg; Siri Dahlin; [2017]
  Nyckelord :Höft; ljumske; smärta; handhållen dynamometer; reliabilitet; styrka.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Nedsatt styrka i höftmuskulaturen är en vanlig konsekvens vid smärta och skada i höft- och ljumskregionen. Efter en sådan skada är det av vikt att ha en kliniskt användbar och reliabel mätmetod för att utvärdera rehabilitering och på så sätt veta när idrottaren kan återgå till tidigare aktivitet samt minimera risken för ny skada. LÄS MER

 2. 22. Copenhagen five-second squeeze test som indikator för höft- och ljumskfunktion samt jämförelse av kratutveckling och självskattade funktion vid slutsäsong och efter 6 veckors vila hos manliga ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Anderberg Victor; Albert Olsson; [2017]
  Nyckelord :5SST; HAGOS; ishockeyspelare; höftfunktion; styrkemätning; höftstyrka; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ishockey är en snabb, fysisk sport som utsätter kroppen för unika biomekaniska krav. Höft och ljumske utsätts för höga belastningar i denna sport och skador i denna region är på så vis vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 23. Finns det samband mellan höft och ljumskproblem och rörlighet eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Renberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att jämföra om höft och/eller ljumskproblem (smärta och symptom) har något samband med rörlighet och/eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter och om det finns skillnader mellan ungdoms-, junior-, eller seniormålvakter. Frågeställningarna söker svar om självskattade höft och/eller ljumskproblem, styrka och rörlighet skiljer sig mellan grupperna. LÄS MER

 4. 24. Höft- och ljumsksmärta hos manliga ishockeymålvakter på elitnivå i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emil Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :questionnaire study; prevalence; groin pain; hip pain; ice hockey; goalies; goaltenders; goalkeepers; Enkätstudie; förekomst; ljumsksmärta; höftsmärta; ishockey; ishockeymålvakter;

  Sammanfattning : Background: Hip and groin pain is common in ice hockey and particular in goaltenders, because their movement patterns make them particularly vulnerable. "Skate to the post-technique” (SMS-technique) is a relatively new technique that the goaltenders uses and no studies have been published where the SMS-technique is studied and the hypothesis is that the hip is subjected to high stresses which can lead to hip and/or groin pain. LÄS MER

 5. 25. Ryttarens påverkan på hästens rörelsemönster

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lii Leo; [2016]
  Nyckelord :häst; ryttare; ridning; interaktioner; påverkan; horse; rider; riding; interactions; impact;

  Sammanfattning : Hästsporten är idag väldigt stor och en populär hobby för många. Tävling kan ske i många olika grenar och inom de allra flesta är hästens rörelser viktiga för resultatet. Hälta är ett vanligt förekommande hälsoproblem för hästar inom de flesta grenar, vissa typer av hältor kan endast observeras då hästen arbetas under ryttare. LÄS MER