Sökning: "Höft"

Visar resultat 6 - 10 av 61 uppsatser innehållade ordet Höft.

 1. 6. En fallstudie på störningar och förbättringar inom sjukhusprocesser utifrån lean

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Angelica Eshagi; Jonas Jansson; [2020]
  Nyckelord :Lean produktion; Lean management; Sjukhus; Ortopedi; Störningar; Höft- och knäproteser; Förbättringsmöjligheter; Effektivisering;

  Sammanfattning : Effektivisering av sjukvården har länge varit ett omdebatterat ämne. Lång väntetid, överbelastning och personalbrist är några av problemen som sjukvården har. Ett sätt att förbättra sjukvårdens hantering av störningar är genom att implementera lean i verksamheten. LÄS MER

 2. 7. Styrketräning av höftmuskulatur vid behandling av kvinnor med patellofemoralt smärtsyndrom : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :David Norenlind; Isac Andersson Sjaunja; [2020]
  Nyckelord :Exercise; hip musculature; patellofemoral pain syndrome; quadriceps; Träning; höftmuskulatur; patellofemoralt smärtsyndrom; quadriceps;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett vanligt förekommande muskuloskeletalt besvär bland kvinnor och karaktäriseras av smärta runt eller bakom patella, som förvärras vid vissa viktbärande aktiviteter. Då prevalens är hög hos kvinnor är det av stor betydelse att de får en välanpassad behandling baserad på den senaste tillgängliga evidensen. LÄS MER

 3. 8. "It's worth it for a booty" : Influencers trovärdighet och sanningsanspråk om Brazilian Butt Lift och kroppsideal på YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Inez Rydman; [2020]
  Nyckelord :Influencer; kroppsideal; trovärdighet; sanningsanspråk; disciplin; självövervakning; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur influencers på Youtube gör sanningsanspråk om den ideala kvinnokroppen. Jag undersöker hur deras uttalanden om kroppsideal och ingreppet Brazilian Butt Lift (BBL) kan tolkas. LÄS MER

 4. 9. Patienters upplevelser av att leva i väntan på elektiv höft- och knäartroplastik : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Ryrland; Kadja Tallhed; [2020]
  Nyckelord :upplevelser; väntetider; elektiv kirurgi; artroplastik; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I Sverige väntar tusentals människor på elektiv höft- eller knäartroplastik, där den främsta indikationen för operationen är smärta och nedsatt funktion i den drabbade leden. Artros är den vanligast förekommande ledsjukdomen och utmärks av en påverkan på hela människan och dennes livskvalitet. LÄS MER

 5. 10. Motion asymmetry and body fat in Swedish riding school horses : is there a connection?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Wärnsberg; [2020]
  Nyckelord :horse; equine; motion asymmetry; BCS; body fat; riding school; lameness;

  Sammanfattning : In Sweden, there are about 18 000 riding school horses and in 2018 almost five million riding hours took place in Swedish riding schools. A recent study found that overweight is common in riding school horses, 28 % had a BCS ≥ 7. It has been reported that the prevalence of overweight and obesity in the equine population has increased worldwide. LÄS MER