Sökning: "Höftfraktur"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Höftfraktur.

 1. 1. Omvårdnad av patienter med smärta vid misstänkt höftfraktur i akutsjukvård. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Thureson; Jonas Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Hip fracture; nursing; prehospital care; pain and pain relief.; Höftfraktur; omvårdnad; prehospital vård; smärta; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfrakturer ökar i befolkningen i takt med ökande livslängd. Äldre har skörare skelett och höftfrakturer orsakas mestadels av en lindrig fallolycka. Höftfrakturer vållar lidande, patienterna behöver omsorgsfull omvårdnad och adekvat smärtlindring redan prehospitalt. LÄS MER

 2. 2. Äldres erfarenheter vid höftfraktur : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helén Andersson; Arvind Hirani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av aktivitet efter höftfraktur ur den äldre patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Enochsson; Cecilia Castell; [2019]
  Nyckelord :Activities of daily living; Hip fracture; Patient experience; Physical activity; Daglig aktivitet; Fysisk aktivitet; Höftfraktur; Patientens upplevelser;

  Sammanfattning : Antalet höftfrakturer ökar med en allt åldrande befolkning. För individen kan det medföra psykiska och fysiska konsekvenser med risk för bestående funktionsnedsättning. Återhämtningen och rehabiliteringen är inte avslutad vid utskrivning utan fortsätter under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Hälsorelaterad livskvalitet efter en höftfraktur hos äldre : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kylie Ryall; Bichara Abu Amcha; [2019]
  Nyckelord :EQ-5D; Hälsorelaterad livskvalitet; höftfraktur; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfrakturer håller på att bli ett stort hälso- och vårdproblem på grund av den snabbt växande åldrande befolkningen. Det är därför viktigt att undersöka hur höftfrakturer påverkar de äldres hälsorelaterade livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelser av att vårdas på en postoperativ avdelning efter höftfraktur.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sara Melander; Joakim Fagerholm; [2019]
  Nyckelord :Postoperativ avdelning; höftfraktur; äldre; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Europas befolkning växer och åldras. Det förväntas att en tredjedel av Europas befolkning kommer vara över 65 år och personer som är över 80 år kommer att fördubblas år 2030. Detta kommer påverka sjukvården, inte minst den kirurgiska sjukvården med en ökning av patienter. LÄS MER