Sökning: "Högerpartiet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Högerpartiet.

 1. 1. Valfilmens roll i Sverige under andra världskriget : En undersökning av valfilmernas budskap under krigstiden 1939–1945

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bergstrom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research was to examine what message the political parties in Sweden wanted to convey in election films during the years 1939-1945. The goal was to discover both explicit and implicit messages. To conduct this research, a content analysis with a rhetorical focus was used. LÄS MER

 2. 2. De förenade högerpartierna? : En jämförande studie mellan Liberalerna och Moderaterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Källén; [2017]
  Nyckelord :Folkpartiet Liberalerna; Moderaterna Högerpartiet; socialliberalism; nyliberalism; socialkonservatism; kulturkonservatism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både Liberalerna (f.d. Folkpartiet) och Moderaterna (f.d. LÄS MER

 3. 3. Det borgerliga blocket : Dess tillkomst och orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Widell; [2016]
  Nyckelord :Moderaterna; Högerpartiet; Bondeförbundet; Centern; Centerpartiet; Folkpartiet; Liberalerna; Jarl Hjalmarson; Gunnar Heckscher; Yngve Holmberg; Gösta Bohman; Gunnar Hedlund; Thorbjörn Fälldin; Bertil Ohlin; Gunnar Helen; Per Ahlmark; blockpolitik; riksdagsval; ATP; 1973; 1976; lotteririksdagen; alliansen; borgerliga; borgerlig; borgerligt; block; blocket;

  Sammanfattning : I slutet av femtiotalet var det ingen som kunde tro att de tre icke-socialistiska partierna Centern, Folkpartiet och Högern skulle kunna enas om något politiskt program och än mindre samsas i en regering. Med tiden förstod partierna ett efter ett att det enbart var genom en borgerlig samverkan som de skulle kunna bryta Socialdemokraternas makthegemoni. LÄS MER

 4. 4. Reaktionerna på Tage Erlanders metalltal : En analys av aktörers identitet och intressen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Robert Aman; [2006]
  Nyckelord :Erlander; EU; EEC; NATO; metalltalet;

  Sammanfattning : The Swedish Prime Minister, Tage Erlander, made a speech on the 22 of August 1961 in which he dismissed speculation that Sweden was seeking to abandon its neutral stance and non-alignment in foreign policy with a view to requesting membership of the European Economic Community. The reason was that the EEC was supposed to have a political part where a connection with NATO should have existed. LÄS MER