Sökning: "Högerpopulism"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Högerpopulism.

 1. 1. HÖGERPOPULISMEN PÅ FRAMMARSCH I DET NYA MEDIELANDSKAPET. En diskursanalys om hur högerpopulistiska partier framställs i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilia Latifpour; Cornelia Medin; [2023-04-03]
  Nyckelord :Högerpopulism; nyhetsrapportering; nyhetsmedier; framing gestaltning; the Life Cycle Model; diskursanalys; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : stöttepelare. Executive summary Right-wing populism is a political ideology which applies to groups, political parties, and politicians with anti-elitist sentiments which stand in opposition to the establishment. LÄS MER

 2. 2. HÖGERPOPULISM OCH ABORTATTITYDER I POLEN OCH SVERIGE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirjam Gustavsson; [2023-02-07]
  Nyckelord :Right-wing populism; partisanship; abortion attitudes; gender regimes; gender roles; Poland; Sweden Högerpopulism; partitillhörighet; abortattityder; jämställdhetsregim; könsroller; Polen; Sverige;

  Sammanfattning : Support for rightwing populist parties has increased in Europe over the last decade. Alongside the rise of rightwing populism that can be seen in many democratic states there has also been a shift in support for legally free abortion. LÄS MER

 3. 3. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 4. 4. Sverigedemokraterna - Radikala högerpopulister? : En innehållsanalys av Sverigedemokraternas principprogram 1996–2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Elin Eklund; [2023]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; radical right-wing populism; qualitative content analysis; party program; nationalism; conservatism; authority; radicality; populism; immigration; political sociology; Sverigedemokraterna; radikal högerpopulism; kvalitativ innehållsanalys; principprogram; nationalism; konservatism; auktoritet; radikalitet; populism; invandring; politisk sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i Sverigedemokraternas principprogram för att skapa en förståelse för inslag av radikal högerpopulism i partiets politiska ideologi, så som den kommer till uttryck i dessa texter. Forskningsfrågans relevans grundar sig i den splittring som identifierats bland forskare som sysslar med Sverigedemokraternas politiska ideologi och hur den bör definieras. LÄS MER

 5. 5. “Sverige ska bli bra igen” : en analys av högerpopulistiskt uppträdande i svensk kvällspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Herman Salomonsson; Alice Uhlin; [2023]
  Nyckelord :Högerpopulism; Sverigedemokraterna; Aftonbladet; Dagordningsteori; Gestaltning; Hallins sfärer; Fairclough; Kritisk diskursanalys; Journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the 21st century, right wing populist parties (RPP:s) all over Europe have started entering the political parliaments. The Sweden Democrats have, like few others, had a fast growing political success in Sweden, growing from about 7% in the 2010 election to about 20% in the 2022 election. LÄS MER