Sökning: "Högerpopulism"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Högerpopulism.

 1. 1. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 2. 2. Högerpopulismen i brukssamhället : En studie av den moderna politiska utvecklingen i Bergslagens kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lundberg; [2021]
  Nyckelord :brukssamhälle; bruksanda; högerpopulism; Bergslagen; socialt kapital; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Högerpopulismens framväxt står i centrum för otaliga statsvetenskapliga analyser där många möjliga orsakssamband bakom utvecklingen har föreslagits. I denna uppsats tar jag fasta på ett fåtal av dessa, och försöker även att föra fram nya förklaringsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Från periferin till maktens centrum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henny Tillberg; [2021]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Ny Demokrati; Högerpopulism; Normaliseringsprocess; Rädslans politik; Den karismatiska ledaren.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recently, we have witnessed an upsurge of right-wing populist parties in Europe. It is now clear how the rhetoric and politics of right-wing populist parties are normalized and thus move from the outer edge towards the center of politics. LÄS MER

 4. 4. En narrativ analys och komparativ studie om nyhetsnarrativen i de senaste USA- och EU-valen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Elisabeth Olsson; [2021]
  Nyckelord :EU; USA; val; demokrati; högerpopulism; högerextremism; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay analyzes the differences and similarities in the most recent EU and U.S. elections. A narrative analysis is employed, and the theory is based on a social constructionist approach to knowledge. LÄS MER

 5. 5. Invandring och den bruna vågen: Hur den växande mångkulturella invandringen påverkat högerpopulismen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lucas Sunnervik; Vincent Eriksson Tiburcio; Alicia Söderholm; [2021]
  Nyckelord :IVF; högerpopulism; Sverigedemokraterna; invandring; mångfald; kommuner; asylsökande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi besvara frågan leder en ökad etnisk och kulturell mångfald till följd av invandring till ett ökat stöd för högerpopulistiska partier? Studien samlar in data på populationsförändringen samt förändringen i röster på Sverigedemokraterna inom Sveriges samtliga kommuner mellan åren 2014 och 2018. Variablerna analyseras deskriptivt samt i en regressionsanalys. LÄS MER