Sökning: "Högerradikala partier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Högerradikala partier.

 1. 1. Normalisering av ett högerpopulistiskt parti? : En kvalitativ fallstudie om Nationella Frontens utveckling mellan 2002 och 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tove Liljestrand; [2022]
  Nyckelord :Frankrike; Nationella Fronten; Nationell Samling; Högerradikala partier; PPM; utveckling; högerpopulistiskt parti;

  Sammanfattning : This essay refers to analyse how the French far-right party National Front was able to establish themselves in 2002 and how they continued to develop from the presidential election of 2002 to the most recent presidential election of 2017. The thory used to analyse regards the establishment and development of far-right parties and the model of PPM, standing for the policy process model and concerns factors of political opportunities, mobilisation and the political master frame, is used to analyse the party. LÄS MER

 2. 2. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 3. 3. Att förena de oförenliga: Är både vänster och högerradikala partier nationalistiska? En kvantitativ undersökning av europartiers nationalism.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Europartier; Nationalism; Hästskoteorin; Radikala partier; Kvantitativ innehållsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper studies nationalism within radical europarties. Europarties are in turn parties at the European level which consist of multiple national parties. LÄS MER

 4. 4. Gini-koefficienten och stödet för högerradikala Partier - En kvantitativ studie i hur sannolikheten för att rösta på högerradikala partier påverkas av förändringar i Gini koefficienten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Fäldt; Victor Hansson; [2019-08-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a study on how changes in income inequality affects individuals’ probability of voting for radical right-wing parties in European countries. To do this, we use the Gini-coefficient as the sole indicator of income inequality within a country. LÄS MER

 5. 5. Museal nationalromantik, traditionsbärare och festivalpolskor : Kampen om folkkulturens mening

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; folkkultur; nationalism; folkmusik; folkdans;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om folkkulturens mening och dess relation till nationalism. Högerradikala partier prioriterar frågor om kultur och vill bevara traditioner och återvända till ett etniskt homogent Sverige. Kaminsky menar att folkkulturen per definition är kopplad till nationalism genom sin relation till historia och önskan om att bevara. LÄS MER