Sökning: "Höglund Agnes"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Höglund Agnes.

 1. 1. Digitalisering åt skogen : Så har internet påverkat den svenska massa- och pappersindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Höglund Agnes; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en ökad e-handel och samtidigt ett minskat behov av tryckta medier. Denna nedgång av traditionell tidningsläsning har lett till strukturomvandling i massa-och pappersindustrin. LÄS MER

 2. 2. En värdig död, ur perspektivet från patienter i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Juan Macall; Agnes Höglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning Socialstyrelsen (u.å) har beräknat att i Sverige avlider mellan 90 000 till 100 000 personer varje år. Begreppet en värdig död är något som ständigt utvecklas och påverkas av bland annat kulturella värderingar. LÄS MER