Sökning: "Högpresterande"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet Högpresterande.

 1. 1. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 2. 2. Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Wallius; Elias Östman; [2023-08-29]
  Nyckelord :Stress; Högpresterande; KASAM; High stakes grades; Ekologisk systemteori; Emotionsteori; Skolpolitik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Utbildningskapitalet, gymnasievalet och de högpresterande eleverna, Om varför högpresterande elever väljer bort samhällsvetenskapligt program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Judith Wagersten; [2023-06-15]
  Nyckelord :högpresterande elever; gymnasieval; samhällsvetenskapsprogrammet; kulturellt kapital; habitus;

  Sammanfattning : I samband med den obligatoriska grundskolans slut vid 15–16 års ålder gör svenska ungdomar sitt gymnasieval. Då förväntas individen fatta ett första beslut om sin kommande karriär. En elevgrupp vars gymnasieval sticker ut är gruppen med synnerligen höga betyg. LÄS MER

 4. 4. Differentierad undervisning för högpresterande elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Renström; Mira Wickman; [2023]
  Nyckelord :högpresterande elever; matematikundervisning; lärarperspektiv; differentiering; acceleration; berikning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de differentierar matematikundervisningen för högpresterande elever. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och analyserats med hjälp av tematisk analys och Tomlinsons (2001, 2014) teoretiska ramverk för att uppnå studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. En studie om samspelet mellan högpresterande elever och digitala läromedel : Lärarens arbetssätt i årskurs 2–4 i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Malin Svanholm; Rebecka Törnberg; [2023]
  Nyckelord :Digital learning materials; TPACK; The triadic interdependence model; High-achieving students; Digital competence; Mathematics teaching; Digitala läromedel; TPACK; Triadiska interdependensmodellen; Högpresterande elever; Digital kompetens; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase the knowledge about how teachers work with digital learning material and high-achieving students in the subject of mathematics. The study is based on active teachers in grades two, three and four. LÄS MER