Sökning: "Högskolan Gävle 2017"

Visar resultat 1 - 5 av 832 uppsatser innehållade orden Högskolan Gävle 2017.

 1. 1. Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet: Aggressiv skatteplanering och CSR : En kvantitativ studie på 883 globala företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katarina Nordin; Sofie Onsgård; [2019]
  Nyckelord :CSR; aggressiv skatteplanering; kvinnliga styrelseledamöter; kritisk massa;

  Sammanfattning : Titel: Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet:Aggressiv skatteplanering och CSR -  En kvantitativ studie på 883 globala företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Katarina Nordin & Sofie Onsgård Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019-Januari Syfte: Det finns ett ökat krav på att företagen ska CSR- rapportera och det har därmed blivit viktigt för företagen att investera inom CSR (corporate social responsibility). Det finns tidigare studier som pekar på att företag som utför aggressiv skatteplanering går emot det CSR står för, då skattepengarna går till företagen istället för att gå till samhällsutveckling och att det därmed skulle föreligga ett negativt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. LÄS MER

 2. 2. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
  Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER

 3. 3. Tassar i förskolan : undersökning om hundassisterad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Eli Delvaty Llanes; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :didaktik; förskola; hund; hundassisterad pedagogik; lärande; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : Sociala tjänstehundar, som tillsammans med sina förare arbetar i pedagogiskt syfte, ökar i Sverige (Manimalis, 2017). Detta gäller framför allt i skola, vård och omsorg. Dessa förare har tillsammans med sin hund utbildat sig till hundteam för att arbeta i pedagogisk verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Patientupplevd kvalitet : En undersökning av grunder och deras relevans utifrån ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Elin Sporrong; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 2017-2018 drev författaren till denna uppsats Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade mått som syftade till att undersöka vad blodcancerpatienter tycker är viktigt under patientresan och därigenom hur kvalitet skulle kunna förstås utifrån ett patientperspektiv. En empirisk studie utfördes genom kvalitativa intervjuer med 28 medlemmar från Blodcancerförbundet. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas företagets kapitalstruktur av en kvinnlig VD respektive andelen kvinnor i styrelsen? : En kvantitativ studie på onoterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Jonsson; Paulina Mattila; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; riskavert; gender; female; leverage; CEO; Kapitalstruktur; riskavert; kön; kvinnor; skuldsättning; VD;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida en kvinnlig VD påverkar företagets kapitalstruktur, samt om det finns ett samband mellan könsfördelningen i styrelsen och dess kapitalstruktur i onoterade bolag med en avgränsning till svenska onoterade bolag. Tidigare forskning kring ämnet har gjorts på noterade företag, varpå det blir intressant att genomföra denna forskning på onoterade bolag. LÄS MER