Sökning: "Högskolan Gävle 2017"

Visar resultat 11 - 15 av 831 uppsatser innehållade orden Högskolan Gävle 2017.

 1. 11. Ägarkoncentrationens påverkan på sambandet mellan CSR och FP : En kvantitativ studie på 169 börsnoterade europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Michaela Lidbrandt; Maria Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Ownership concentration; Ownership structure; CSR; FP; Financial performance; Ägarkoncentration; ägarstruktur; CSR; FP; finansiell prestation.;

  Sammanfattning : Syfte: Sambandet mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och Financial Performance (FP) är väl studerat liksom sambandet mellan FP och ägarkoncentration, dock är resultaten motstridiga. Få studier har tagit alla dessa dimensioner med FP, ägarkoncentration och CSR i beaktning. LÄS MER

 2. 12. Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt kulturella skillnaders inverkan på sambanden : En kvantitativ studie på 704 börsnoterade företag i USA samt 598 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Celine Andersson; Louise Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; board tenure; cultural features; CSP; CSR; Hofstede; ESG; Kvinnliga styrelseledamöter; ämbetstid i styrelsen; kulturella skillnader; CSP; CSR; Hofstede; ESG;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Effekten kvinnliga styrelseledamöter och ämbetstid i styrelsen har på CSR samt kulturella skillnaders inverkan på sambanden   Nivå: ​Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Celine Andersson och Louise Eriksson.   Handledare: ​Jan Svanberg. LÄS MER

 3. 13. Religionens betydelse för gymnasieungdomars umgänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Nils Ojaste; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att presentera tendenser hos svenska gymnasieungdomar i hur de väljer vänner. Strävan har varit att finna mönster utifrån religion som faktor. Motivet till studien går delvis att finna i den demografiförändring som har skett i Sverige. LÄS MER

 4. 14. Optimering av datainsamling med UAS : En studie i alternativa flyghöjder kontra mätosäkerheter utförd i Avesta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sandra Hägglund; Rose-Marie Lindh; [2019]
  Nyckelord :UAS; measurement uncertainty; GNSS; multistation; base map; UAS; mätosäkerhet; GNSS; multistation; baskarta;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom UAS-fotogrammetri se om det var möjligt att uppnå en mätosäkerhet på 2–3 cm samt se om det är möjligt att använda sprayfärgade kryss som markstöd istället för masonitplattor med målade timglas och ändå uppnå samma mätosäkerhet. Detta gjordes från två olika flyghöjder, 80 m och 110 m för att få en till dimension på studien. LÄS MER

 5. 15. Extern och intern CSR och dess påverkan på företagets marknadsvärde : En kvantitativ studie på europeiska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Katja Andersson; Emma Magnil; [2019]
  Nyckelord :CSR; market value; External CSR; Internal CSR; CSR; marknadsvärde; extern CSR; intern CSR;

  Sammanfattning : Syfte: Sambandet mellan CSR och företagets marknadsvärde har undersökts i ett flertal tidigare studier. Vår studie riktar istället fokus på hur företagets marknadsvärde förändras när externa och interna CSR-åtgärder separeras. LÄS MER