Sökning: "Högskolan Gävle 2017"

Visar resultat 21 - 25 av 831 uppsatser innehållade orden Högskolan Gävle 2017.

 1. 21. Klimatförändringarnas påverkan pågrundvattnet : En effektstudie över den framtida grundvattensituationen iHedesundaåsen, med fokus på vattenkvantitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Ellinor Wallberg; Erik Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Groundwater recharge; HBV-light; Climate change; Grundvattenbildning; HBV-light; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. LÄS MER

 2. 22. "Skaka hand, kramas, kindpussas eller dunka varandra i ryggen (grabbkramas)?" : En kvalitativ intervju- och läroboksanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Jessica Lyckman; Jessica Abenius; [2019]
  Nyckelord :yrkes- och studieförberedande program; läroboksanalys; Svenska 1; lärarattityder; yrkeselever; Skönlitteratur; mångfald; mångkultur; interkulturalitet; inkludering; kanon; västerländsk kanon;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har en läroboksanalys gjorts på två läroböcker, Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012). Syftet med examensarbetet är att se vilka skillnader som finns i de undersökta läroböckerna och om innehållet överensstämmer med läroplanen. LÄS MER

 3. 23. Sambandet mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Askenbäck; Sofi Sverin; [2019]
  Nyckelord :intellectual capital; intangible assets; corporate performance; financial performance; knowledge based industries; non knowledge based industries; Intellektuellt kapital; immateriella tillgångar; finansiell prestation; kunskapsberoende branscher; icke kunskapsberoende branscher;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation. Ett delsyfte är att undersöka om det finns någon skillnad i andelen intellektuellt kapital hos företag i kunskapsbaserade branscher jämfört med företag i icke kunskapsbaserade branscher. LÄS MER

 4. 24. CSR och earnings management - agerar företagsledningen etiskt eller opportunistiskt? : En kvantitativ studie på kontinentaleuropeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Hansson; Desirée Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS; CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är ett högaktuellt och viktigt ämne för företagen och deras intressenter. Då högre CSR- aktiviteter anses vara relaterat till etiskt agerande företagsledningar undersöker studien om företagens ledningar utnyttjar detta i försök att dölja omoraliska aktiviteter i form av earnings management. LÄS MER

 5. 25. Investigation of the energy performance and renovation opportunities in a historic building. : using questionaire and assessment scale for decision making and improving energy performance.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Suresh Ambu Panicker; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On a global scale it is estimated that the building sector accounts for about 35% of the final energy use. The building sector accounts for nearly 40% of energy demand in European union (EU) and in Sweden too it is almost the same percentage demand. LÄS MER