Sökning: "Högskolan Gävle 2017"

Visar resultat 6 - 10 av 810 uppsatser innehållade orden Högskolan Gävle 2017.

 1. 6. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 2. 7. Religionens betydelse för gymnasieungdomars umgänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Nils Ojaste; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att presentera tendenser hos svenska gymnasieungdomar i hur de väljer vänner. Strävan har varit att finna mönster utifrån religion som faktor. Motivet till studien går delvis att finna i den demografiförändring som har skett i Sverige. LÄS MER

 3. 8. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
  Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 9. CEPs effekt på FP i fossila bränsleintensiva företag: Påverkas relationen om företaget har en CSR-kommitté? : En kvantitativ studie av 827 publika globala bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Hohenthal; Edvard Setterberg; [2019]
  Nyckelord :CEP; FP; Fossil fuel firms; CSR committee; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view; CEP; FP; Fossila bränsleintensiva företag; CSR-kommitté; Stakeholder theory; Trade-off theory; Resource-based view;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens miljömässiga ansvar har blivit en allt mer central fråga för företagets intressenter. Tidigare studier som har behandlat relationen mellan Corporate Environmental Performance CEP och Financial Performance FP har resulterat i varierande utfall. LÄS MER

 5. 10. Systemidentifiering och felklassificering av tvåtankssystem : En demonstration av smart underhåll

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Axel Rehnström; [2018]
  Nyckelord :Systemidentifiering; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Då detta skrivs (Maj 2018) står industrier på tröskeln till att genomgå sitt fjärde paradigmskifte i och med Industri 4.0. I detta paradigmskifte, som har sin grund i digitalisering av såväl befintliga som nya industrianläggningar, kommer en ny typ av underhållsarbete att möjliggöras. LÄS MER