Sökning: "Högskolan Gävle 2017"

Visar resultat 6 - 10 av 738 uppsatser innehållade orden Högskolan Gävle 2017.

 1. 6. Religionens betydelse för gymnasieungdomars umgänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Nils Ojaste; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att presentera tendenser hos svenska gymnasieungdomar i hur de väljer vänner. Strävan har varit att finna mönster utifrån religion som faktor. Motivet till studien går delvis att finna i den demografiförändring som har skett i Sverige. LÄS MER

 2. 7. Optimering av datainsamling med UAS : En studie i alternativa flyghöjder kontra mätosäkerheter utförd i Avesta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sandra Hägglund; Rose-Marie Lindh; [2019]
  Nyckelord :UAS; measurement uncertainty; GNSS; multistation; base map; UAS; mätosäkerhet; GNSS; multistation; baskarta;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom UAS-fotogrammetri se om det var möjligt att uppnå en mätosäkerhet på 2–3 cm samt se om det är möjligt att använda sprayfärgade kryss som markstöd istället för masonitplattor med målade timglas och ändå uppnå samma mätosäkerhet. Detta gjordes från två olika flyghöjder, 80 m och 110 m för att få en till dimension på studien. LÄS MER

 3. 8. Världen ur nya ögon : Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Jansson; Jonas Persson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; sciencefiction; ekokritik; litteraturpedagogik; kritiskt tänkande; kreativitet; transaktionsteorin; Margaret Atwood; Lpf 94; Gy 2000; Gy 2011;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats. LÄS MER

 4. 9. Klimatförändringarnas påverkan pågrundvattnet : En effektstudie över den framtida grundvattensituationen iHedesundaåsen, med fokus på vattenkvantitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Ellinor Wallberg; Erik Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Groundwater recharge; HBV-light; Climate change; Grundvattenbildning; HBV-light; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. LÄS MER

 5. 10. "Skaka hand, kramas, kindpussas eller dunka varandra i ryggen (grabbkramas)?" : En kvalitativ intervju- och läroboksanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Jessica Lyckman; Jessica Abenius; [2019]
  Nyckelord :yrkes- och studieförberedande program; läroboksanalys; Svenska 1; lärarattityder; yrkeselever; Skönlitteratur; mångfald; mångkultur; interkulturalitet; inkludering; kanon; västerländsk kanon;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har en läroboksanalys gjorts på två läroböcker, Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012). Syftet med examensarbetet är att se vilka skillnader som finns i de undersökta läroböckerna och om innehållet överensstämmer med läroplanen. LÄS MER