Sökning: "Högskolan Halmstad solenergi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Högskolan Halmstad solenergi.

 1. 1. Design of an Off-grid PV System for Households in Perú and Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emiliano Gabriel Lorenzo Guevara; [2017]
  Nyckelord :PV; photovoltaics; Peru; Sweden; off-grid; battery; pvsyst;

  Sammanfattning : Because of global warming and the Paris agreement from 2015, countries need to switch their energy sources into clean sources. For some countries, like Perú, electricity produced from renewable energy sources is still a new technology. Its electricity demand depends entirely on traditional hydropower and thermal plants. LÄS MER

 2. 2. The Viability of Installing Mid-Size PV Solar Parks in Sweden : "A paper that evaluates the economic viability of installing mid-size PV solar parks ranging from 250 kW to 2 MW in the village of Åled."

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Temesghen Tesfazghi Ghebre; [2017]
  Nyckelord :PVsolar park; system design parameters; financial analysis; electricity spot price;

  Sammanfattning : The ambition of the Swedish government is rapidly concentrating on the development of the renewable energy systems especially on wind energy, bio energy and solar energy. It has been observed on the growth of the production of electricity and heat from these three mentioned renewable energy systems. LÄS MER

 3. 3. Hylte carport : Carporten som laddar bilen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Martin Larsson; Viggo Sarner; [2017]
  Nyckelord :Solar-energy; EV charging; Internal electricity consumption; Load management; Carport; Solenergi; Elbilsladdning; Egenanvändning; Laststyrning; Carport;

  Sammanfattning : This study analyses a carport located in the Hylte municipality equipped with eight EV charging stations that use solar panels as its only roof material. The main focus of the report is to review the maximizing of internal electricity consumption, implementation of load management, effects on the local grid and to report general improvements. LÄS MER

 4. 4. Analys av solelinstallationer på olika fastighetstyper : En studie om möjligheter och hinder

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :photovoltaics; roofinstallations; hybrid; semitransparent; levelized cost of energy; sensitivity analysis; solceller; takinstallation; hybridpanel; semitransparent; elproduktionskostnad; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Generering av el med hjälp av solen står idag för en väldigt liten andel av Sveriges totala genereringav el. För att komma upp till en högre nivå krävs inte enorma solcellsparker över hela Sverige, utan tvärtom skulle det kunna gå att använda redan befintliga tak. LÄS MER

 5. 5. Solenergi i Tranemo : En utvärdering av solenergins potential i Tranemooch andra mindre kommuner.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Energivetenskap; Högskolan i Halmstad/Energivetenskap

  Författare :Pontus Sjögren; Henrik Wåhlin; [2015]
  Nyckelord :Solenergi; energiteknik; energi;

  Sammanfattning : Runt om i världen ökar produktionen av elektricitet från solenergi och Sverige är inget undantag. Här uppnår däremot solelens andel av totala elproduktionen mindre änen promille. I denna rapport har vi därför utvärderathur mycket potentiell takyta som finns att tillgå i Tranemo kommun. LÄS MER