Sökning: "Högskolan på Gotland"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Högskolan på Gotland.

 1. 1. Användning av svensk ull i möbeltyger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hedvig Nygren; Agnes Paterson Flisberg; [2023]
  Nyckelord :Swedish wool; coarse wool; woven upholstery fabric; textile value chain; sustainability; circularity; fiber characterization; quality testing.; Svensk ull; grov ull; vävda möbeltyger; textil värdekedja; hållbarhet; cirkularitet; fiberkarakterisering; kvalitetstestning.;

  Sammanfattning : Syntetiska material står idag för merparten av produktionskedjan för textilmaterial globalt. Behovet av biobaserade regenererade fibrer ligger i framkant när det gäller framtida val för produktion av textilmaterial i samband med målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Stor i jorden, liten i orden : Glaspärlor från fornlämningsområdet vid Buttle Änge, Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lisa Buer; [2023]
  Nyckelord :Buttle; Gotland; cremation graves; glass beads; Iron Age; stone foundation houses; picture stones; Buttle; Gotland; brandgravar; glaspärlor; järnåldern; stengrundshus; bildstenar;

  Sammanfattning : Buttle Änge and Nygårds has been excavated by Uppsala University, Campus Gotland and also by Högskolan on Gotland since year 2009 and by Gothenburg University year 2009 and 2013. During the 20 excavations that has taken place there has been 112 glass beads found. LÄS MER

 3. 3. Här ska byggas ett regemente! : Hur erfarenheter och mening skapas i dagens växande armé.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ulf Brandt; Christian Nordlund; [2023]
  Nyckelord :Defense Forces; Swedish army; sensemaking; sensegiving; experiences; lessons learned; organizational development; organization; decision-making; knowledge management; Försvarsmakten; armén; sensemaking; meningsskapande; sensegiving; meningsgivande; erfarenheter; erfarenhetshantering; organisationsutveckling; organisation; beslutsfattande; knowledge management;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utforska hur erfarenheter skapas under upprättandet av ett nytt regemente och hur de påverkar projektet.Studien är kvalitativ och induktiv där empirin inhämtats genom intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. Optimering av körvägar med hjälp avruttplanerings- och handelsresandemetoder : En fallstudie hos Gotland Recycling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Victor Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Saving distance; Route planning; Traveling salesman; Road planning; City driving; Sparningssträcka; Ruttplanering; Handelsresa; Körplanering; Stadskörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika algoritmer som kan användas för attlösa ruttplaneringsproblemet och handelsresandeproblemet. Ruttplaneringsproblemetoch handelsresandeproblemet är problemet som uppstår när den kortaste sträckan skahittas mellan olika körpunkter och problemet är löst efter att den kortaste sträckan blivitfunnen. LÄS MER

 5. 5. Svensk ull för framtidens barnvagnar : En kvalitativ studie om tillämpning av svensk ull i barnvagnar med ändamål att bidra till minskat ullsvinn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Jaxelius; Othilia Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :svensk ull; ullsvinn; stoppning; barnvagnar; hållbarhet; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Idag kastas eller bränns majoriteten av den svenska ullen upp, på grund av att det inte finns någon efterfrågan eller logistik för att ta tillvara på den. Samtidigt utgörs majoriteten av allstoppningsmaterial syntet, som utvinns från fossila bränslen vilket är ett stort miljöhot på jorden. LÄS MER