Sökning: "Högsta förvaltningsdomstolen"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Högsta förvaltningsdomstolen.

 1. 1. Rättegångskostnader som en mänsklig rättighet - En kartläggning av när rätten till en rättvis rättegång kräver ersättning av rättegångskostnader vid vinst mot staten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Udén Montalvo; [2023-02-02]
  Nyckelord :Rätten till en rättvis rättegång; Rättegångskostnader i förvaltningsmål; Rättegångskostnader vid vinst mot staten; HFD 2022 ref. 10; Stankiewicz mot Polen; Černius och Rinkevičius mot Litauen; Zustović mot Kroatien; Dragan Kovačević mot Kroatien; NJA 2015 s. 374; Access to court; Fair trial; Artikel 6.1 EKMR; 2 kap. 11 § RF; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Sedan Europadomstolens avgörande Stankiewicz mot Polen från 2006 står det klart att rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 Europakonventionen i vissa fall kan kräva att enskilda får ersättning för sina rättegångskostnader vid vinst mot staten. LÄS MER

 2. 2. Kupongskatt på utländska offentliga pensionsinstitut - en inskränkning av den fria rörligheten för kapital?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Apelgren; [2023]
  Nyckelord :skatterätt; kupongskatt; fri rörlighet för kapital; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Foreign public pension funds receiving dividends from Swedish companies are in Sweden subject to withholding tax of up to 30 percent of the gross amount of the dividends. The domestic equivalents, the Swedish governmental pension funds, the AP-funds, are exempt from income tax as they are a part of the Swedish state. LÄS MER

 3. 3. Utomståenderegeln och begreppet samma eller likartad verksamhet – Hur rättsläget ändras i ljuset av HFD 2023 ref. 11.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Grimhusen; [2023]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretagsreglerna; fåmansföretag; 3:12-reglerna; utomståenderegeln; samma eller likartad verksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska fåmansföretagsreglerna infördes för att förhindra att upparbetade arbetsinkomster i ett företag tas ut till lägre beskattning genom utdelning eller kapitalvinst. Bestämmelserna återfinns i 56–57 kap. LÄS MER

 4. 4. Utomståenderegeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucas Eliasson; Ruken Kizil; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utomståenderegeln är en undantagsregel till de ordinarie 3:12-reglerna och har genomgått några enstaka förändringar sedan introduktionen år 1991. Den första förändringen avsåg karenstiden som gick från tio till fem år under 1997. År 2001 omfattade reglerna både det direkta och indirekta ägandet. LÄS MER

 5. 5. Förvärv av spelare från utlandet : En analys om hur spelarövergångar från utlandet behandlas mervärdesskatterättsligt om det är en ideell förening eller ett idrottsAB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Wilma Näslund; Signe Olsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fotbollsföreningar samt idrottsaktiebolag förvärvar fotbollsspelare från utlandet för att bygga upp och förbättra laget med professionella spelare. Detta har ansetts utgöra en del av föreningars naturliga inslag för att vidareutveckla och förbättra lagidrotten. LÄS MER