Sökning: "Högstadieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet Högstadieelever.

 1. 1. Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Larsson; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Högstadieelever; Klassrumsklimat; Muntlig presentation; Muntlighet; Svenska; Svenskämnet; talrädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. LÄS MER

 2. 2. Teknik på Youtube : En diskursanalys av teknik i Youtubevideor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Olivia Bång; [2019]
  Nyckelord :Technology discourse; Youtube; informal learning; Teknikdiskurs; Youtube; informellt lärande;

  Sammanfattning : Teknikämnet i grundskolans senare år är ett ämne som möter många problem. Ämnet har i sitt innehåll och syfte förändrats en hel del i och med de olika skolreformerna och idag (2018) saknar över hälften av de verksamma lärarna ämnesbehörighet. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av skolmatematiken, extra anpassningar och särskilt stöd : -en intervjustudie med några högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Ploman; Kerstin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :elevperspektiv; extra anpassningar; inkluderingsbegreppet; matematiksvårigheter; skolmatematik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur några högstadieelever i matematiksvårigheter upplever skolmatematiken och de extra anpassningar och det särskilda stöd de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet. Vi valde att göra en kvalitativ studie med 8 elever, i åk 8 och åk 9, för att få en bild av elevernas upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet bland unga : En kvantitativ studie om högstadieelevers studieresultat och idrottande i skolan och på fritiden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Thom Westermark; [2019]
  Nyckelord :Enkätstudie; Fysisk aktivitet; studieresultat; Socioekonomiska förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, samt dra slutsatser kring sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg hos högstadieelever, kontrollerat för socioekonomi. Denna rapport är en replikationsstudie på Grape & Winterlinds studie i samma ämne. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och stress bland unga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Böhme; [2019]
  Nyckelord :Barn; barns utveckling; elev; fysisk aktivitet; hjärna; stress; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt beskriver hur fysisk aktivitet och stress är kopplade till varandra, genom att förklara hur dessa två påverkar kroppen och hjärnan på motsatta sätt. Syftet är att kunna beskriva och diskutera hur skolorna kan minska stressen bland barn och ungdomar med hjälp av fysisk aktivitet i skolan. LÄS MER